ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

2 × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب چپق

تعبیر خواب چپق

تعبیر خواب چپق

براساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

آنچه در مورد پیپ گفتم، در مورد چپق هم صادق است؛ با این تفاوت که چیق مقداری محبت و داد و دوستی با خود دارد که پیپ فاقد آن است.

چپق در کشور ما یک وسیله تدخین سنتی است و چیزی است که افراد مصرف کننده آن دوستانه و در کمال صفا و صمیمیت به هم تعارف می کردند.

تفاوت کشنده ی پیپ و چپق در خواب:

کشندگان پیپ که عموما اروپائیان و امریکائیان و به زبان دیگر، فرنگی ها هستند، پیپ خود را به یکدیگر تعارف نمی کنند. در نظر آنها پیپ نیز مثل مسواک به خود دارنده اش اختصاص می یابد که با دوستی و محبت همراه می شود، در حالیکه پیپ این موقعیت را ندارد.

بیننده خواب اگر در خواب خود ببیند چیق می کشد، کدورت و اندوهی برای او پیش می آید. این در صورتی است که چیق کش نباشد.

ولی اگر کشنده و مصرف کننده چپق باشد، خوابش تعبیر ندارد.

تعبیر دود چپق

دود چپق غبار اندوهی است که به چشم ما می رود. تعبیر آن کدورت و کراهتی است که برای دیگران ایجاد می شود. این غبار و کدورت و کراهت را کسی که در خواب چپق می کشد، به وجود می آورد.

اگر دود کم باشد، کدورت اندک است و چنانچه زیاد باشد، کدورت به غمی بزرگ مبدل می گردد که عده بیشتری را شامل میشود.

چنانچه زنی در خواب خود ببیند، شوهرش چپق می کشد و دودش او را می آزارد، بین زن و شوهر اختلاف پیش می آید.

چپق نیز مثل دیگر وسایل تدخین است، غیر از سیگار که در جای خود گفته می شود. همه وسائل تدخین یک تعبیر دارند؛ با اندکی اختلاف

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب