ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چوگان

تعبیر خواب چوگان

تعبیر خواب چوگان

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

همانطور که می دانید چوگان بازی شاهانه ای است که امروز کمتر به آن پرداخته می شود.
 • در بازی چوگان دو عامل مهم است که اگر جهت این دو عامل به سود بیننده خواب نباشد رویا جز پریشانی و اضطراب چیزی ندارد.

تعبیر چوگان به پریشانی

اصولا چوگان و بازی چوگان در علم خواب شناسی پریشانی، از هم گسیختگی و اضطراب و تشویش تعبیر شده است. بردن و باختن آن اضطراب و تشویش است و به دنبال گوی دویدن و گرفتن و زدن و باز هم دویدن پریشانی و از هم گسیختگی است.

دو عاملی که در چوگان اهمیت دارند، عبارتنداز اسب و گوی.

 • اسب باید زیر ران باشد و چوگان در اختیارتان،
 • در غیر این صورت خواب از پریشانی و از هم گسیختگی  خبر می دهد.
 • از این خانه به آن خانه شدن.
 • از این شهر به شهر دیگری رفتن.
 • مهاجرت های ناموفق.
 • خرید و فروشهای بی سود. 
 • این حالت شدیدتر است خواب ببینید دیگران چوگان بازی می کنند، اما شما اسبی در اختیار ندارید تا به دنبال گوی بروید.

چوگان سوار بر اسب در خواب

اگر در خواب خود ببینید سوار بر اسب هستید و چوگان بازی می کند؛ موقعیتی دارید که نسبتا خوب است؛ ولی اگر در حفظ آن نکوشید گرفتار پشیمانی می شود.

تعبیر خواب موقعیت گوی در بازی چوگان

اگر گویی که زده شده پیش پای شما بیفتد و یا ناگهان ببینید که گوی پیش روی شماست؛ خوب است؛ زیرا خواب میگوید بخت به شما تبسم می کند و موقعیت خوبی نصیلان می شود.
اما اگر گوی را بزنید و از شما دور شود، خوب نیست؛ چون خواب خبر می دهد موقعیتی را از دست می دهید و بخت را گم می کنید.

تعبیر دنبال گوی هجرت دویدن در خواب

اگر در خواب ببینید به دنبال گوی می دوید و یا اسب می تازید، نشان آن است که تحولی در زندگیتان پدید می آید. این تحول نه با شکست همراه است نه با پیروزی موفقیت. فقط دوندگی است. خانه به خانه و شهر به شهر شدن است؛ هجرت است.

تعبیر دنبال گوی به مسئولیت در خواب

اگر در خواب خود ببینید گوی را گرفتید و یا دست برداشتید، مسئولیتی به عهده شما قرار می گیرد. گوی چیزی نیست که در بازی چوگان بگیرند و نگهدارند. گوی را باید زد و گذشت. این درست بازگو کننده مسئولیت است.
 • اگر قاضی باشید، ناگزیر می شوید رأی مهمی صادر کنید.
 • اگر بازرگان هستید، وضعی پیش روی شما قرار میگیرد که سرمایه خود را به خطر بیندازید.
 • اگر دختر جوانی هستید، باید انتخاب کنید که این انتخابی سرنوشت ساز خواهد بود.

به هر حال دیدن چوگان و گوی و بازی چوگان، چه خودتان بازیگر باشید و چه تماشاچی، نشان از آشفتگی و پریشانی است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب