ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب چوب

تعبیر خواب چوب

تعبیر خواب چوب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چوب کلا در خواب تباین و اختلاف و نفاق و دودستگی و چیزهایی از این دست می باشد.
چوب در خوابهای ما انسانی است منافق و دروغگو که بدون هیچ سود و ثمری دروغ می گوید و نفاق ایجاد میکند و تحت هیچ شرایطی رام نمی شود.
  • این نوع اشخاص در خوابهای ما به صورت چوب و تخته تجسم می یابند.
  • به خصوص چوب هایی که ترک و شکاف و ناهمواری و فاق دارند و یا اینکه کج و معوج هستند که جز به آتش صاف نمی شوند.

چوب را در خواب در انواع و اشکال می توان دید و با توجه به تأویل فوق تعبیر خواب دشوار نیست.

تعبیر اشیا چوبی در خواب

روی هم رفته اشیاء چوبی و مبلمان و اشیاء منقولی که از چوب ساخته می شوند، در خوابها وبال هستند؛ مگر درب چوبی که تعبیری جداگانه دارد. چوب، تخته، الوار و بال و گرفتاری شناخته می شوند که البته انواع چوبها و تخته ها در همین ردیف قرار می گیرند.

تعبیر کمد چوبی در خواب

اگر در خواب خود ببینید یک کمد چوبی یا مبل خریده اید، برای خود وبال و گرفتاری درست می کنید.

تعبیر خواب چوبهای شکل نگرفته

چوبهای شکل نگرفته و ساخته نشده بیگانگانی هستند که هنوز با آنها انس و الفت نگرفته ایم؛ ولی اگر انس گرفتیم، دل کندن از ایشان دشوار می شود. مثل الوار که چون به کمد و مبل تبدیل شود، نمی توان به آسانی دور انداخت و بیرون خانه نهاد.

تعبیر تختخواب چوبی در خواب

اگر در خواب ببینید تختخوابی از چوب خریده اید و به خانه می برید، نشان آن است که در روابط با همسرتان صدیق نیستید و راست نمیگویید.

تعبیر خانه چوبی در خواب

خانه چوبی در بیداری سست و بی بنیاد است و احتمالا خیلی زود می تواند طعمه آتش شود.
  • در خواب نیز همین حال را دارد و نشان می دهد زندگی صادقانه ای ندارید و دروغ و نفاق و نادرستی در آن محیط زیاد وجود دارد و به دوام و بقای آن نباید امیدوار باشید.

تعبیر شمشیر چوبی در خواب

شمشیر چوبی حتی کاربرد یک عصا را هم ندارد و حیوانات مزاحم را نمی ترساند.
  • اگر در خواب خود دیدید شمشیر چوبی یا تفنگ چوبی دارید، نشان آن است که به دروغ و ناراستی مجهز شده اید و با این سلاح نباید به پیروزی خود خوشبین باشید.
  • همین حالت است اگر در خواب خود ببینید دیگری تفنگ یا شمشیر چوبی به دست گرفته است.

در میان تخته ها و الوارها، تراورس به دروغگویی زحمتکش تعبیر شده است.

  • دروغگویی که کار می کند، زحمت می کشد، محرومیت و مشکلات و سختی های طبیعی  را تحمل می نماید؛ ولی به علت دروغگویی و نفاق طلبی ذاتی که دارد،از زحمات  خویش بهره مند نمی شود.
تعبیر درباره چوب و اشیاء چوبی بسیار گسترده است، لذا در اینجا فقط  کلیات را نوشته شده است. 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب