ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

16 − پنج =

بستن
بستن

تعبیر خواب چوب کبریت و کبریت

تعبیر خواب چوب کبریت و کبریت

تعبیر خواب چوب کبریت

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در تعبیر خواب چوب پبنه گفته شد که چوب پنبه آدمی تن لش و بیکاره و غیرمفید می باشد.
برخلاف چوب کبریت که انسانی است زرنگ، ریزنقش و کوچک اندام اما کارساز، مفید و پرجنب و جوش. چوب کبریت با وجود ظاهر بی ارزشی که دارد، خیلی کارها می تواند انجام دهد و کاربرد زیاد و بسیار ارزنده دارد.

کبریت همراه با دخانیات در خواب

معمولا کبریت و چوب کبریت را با سیگار و همراه دیگر دخانیات و یا با وسائل و ابزار تدخین می بینیم که البته اگر چنین باشد، حکم همان ابزار تدخین را می یابد.
  • ولی اگر بدون همراهی دخانیات ببینیم، خوب است و از از مشکلات را از میان بردارید. کارگشایی و کارسازی خبر می دهد و از کسی نشان دارد که به کمک او می توانید بسیاری

تعبیر روشن کردن چراغ با چوب کبریت

اگر با چوب کبریت شمع یا چراغی را روشن کنید، بسیار خوب است و نشان می دهد که در آینده ای نزدیک فرح و شادی بر شما می رسد و راه آینده باز و روشن خواهد بود.
  • اگر در تاریکی مطلق باشید و چوب کبریت بزنید و اطرافتان را روشن کنید، عالی است. در این صورت خواب شما می گوید به دست خویش و در عین ناامیدی روزنه ای به نور و دنیای امید میگشایید.

تعبیر خواب چوب کبریت به آغاز فتنه

اما چوب کبریت نیز می تواند آغاز فتنه باشد و در خوابها وقتی چوب کبریت می بینیم، باید بخاطر بیاوریم که چوب کبریت را در چه وضع و شرایطی می بینیم. چوب کبریت می تواند آغازگر یک آتش سوزی بزرگ باشد، پس نباید بی اهمیت تلقی شود.

تعبیر خواب چوب کبریت و خلال دندان

  • در خوابها پیش می آید که می بینیم از چوب کبریت به جای خلال دندان استفاده می کنیم اگر در خواب خود ببینید با چوب کبریت دندان خود را خلال میکنید، غم زدایی می نمایید. غم و اندوه کوچک، اما دست و پاگیر و آزاردهنده را از خود می رانید.
  • اگر از چوب کبریت برای خارانیدن گوش استفاده کنید، به وسیله همان آدم زیر و رنگ و چابک دفع مزاحم و رفع زحمت می کنید.
  • اگر از چوب کبریت برای پاک کردن کرد و کثافت زیر ناخن استفاده کنید، خواب شما می گوید به وسیله و به کمک همان ادم ریزنقش و کوچک اندام ابتلائات و مشکلات خویش را از میان بر می دارید.

تعبیر خواب چوب کبریت روشن و خاموش

  • اگر در خواب خود ببینید که چوب کبریت را در حالیکه هنوز روشن است و شعله اش کنید، به زمین افکندید و یا در زیر سیگاری نهادید، تعمد دارید که چیزی را از ببرید. آن چیز یا متعلق به خودتان است و یا به دیگری. به هرحال تعمد شما را در این کار نشان می دهد.
  • اگر چوب کبریت را خاموش به زمین بیفکنید، مال اندکی را از دست می یاد آوری آن تأسف انگیز نیست.
داشتن تعداد زیادی چوب کبریت، یا کبریت بدون جلد متعددی در اختیار دارید؛ گویای این است  که می توانید از این امکانات استفاده کنید.
♦کبریت پر و قوطی کبریت مثل سایر ابزار تدخین دخانیات در خواب خوب نیست و حکم چپق و قلیان و پیپ را دارد، زیرا عاملی است تند و تیز که در خدمت ف قرار می گیرد و نا آگاهانه زحمت افزا می شود.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب