ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چوب پنبه

تعبیر خواب چوب پنبه

تعبیر خواب چوب پنبه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چوب پنبه در رویاهای ما مرد یا زنی است تن لش، پرخور و بیکاره و غیر مفید که ادعاهای زیاد دارد، ولی با همه این ادعاها پوک است. توخالی است و آن قدر ضعیف و ناپایدار است که حتی یک کودک می تواند او را بترساند.
 • طبعا اعمال و افعال چنین آدمی محل اعتبار نیست.
 • چنین انسانی با این مشخصات که داده شد، در ظاهرا خیلی کم یافت نمی شوند.
 • هیچکس دوست ندارد دیگران درباره اش قضاوت چنین داشته باشند، ولی در حقیقت پیرامون ما از این نوع زنان و مردان فراوان هستند.
 • این اشخاص آدم هایی هستند که به کار نمایش می آیند.
 • پهلوان پنبه تأتر و خیمه شیب یازی هستند.
 • کارآیی سودبخش ندارند، اما زیان هم نمی رسانند؛ یا نمی توانند زبان برسانند.

موارد استفاده چوب پنبه در زندگی

در رویاهای شبانه ما هرگز چوب پنبه به تنهایی و به طور مجزا دیده نمی شود. چوب پنبه را در زندگی از بطری می شناسیم. همیشه دیده ایم که چوب پنبه را برای پوشانیدن در بطری به کار می گیرند.
اما حقیقت اینکه چوب پنبه هم یکجور چوب است، تنه درختی میباشد به همین نام. منتها چون سبک و در عین حال فشرده و غیرقابل نفوذ است، برای در بطری مصرف می کنند.
از چوب پنبه خیلی چیزها می سازند مثل کفش، کلاه، وسائل بازی و ورزشی و غیره را همه جا می توانیم ببینیم؛ پس اولی هرجا دیدیم، نماینده لشی و تنبلی و بیکارگی و بیهودگی است.

تعبیر کفش چوب پنبه ای در خواب آقایان

اگر مردی در خواب خود ببیند کفش چوب پنبه ای پوشیدهاست: زنی بیهوده و بی مصرف و شلخته و پرخور نصیبش می شود.
اگر زن و فرزند دارد، کفش در خواب به او می گوید سفری در پیش دارد که رنج می کشد، تحمل زحمت می کند، ولی در پایان چیزی نصیبش نمی گردد.

تعبیر کفش چوب پنبه ای در خواب خانم ها

این خواب را اگر زنی ببیند و مشاهده کند کفش چوب پنبه ای خریده و پوشیده، تعبیر همین است با این فرق که
 • در محیط خانه و خانواده بی اجر و مزد می ماند و کسی قدر زحماتش را نمی داند.
 • شوهر و فرزندانش ناسپاسی میکنند و او را می آزارند.

تعبیر کلاه چوب پنبه ای در خواب پسران

اگر پسر جوانی در خواب ببیند کلاه چوب پنبه ای بر سر نهاده، شغل و سمتی بی بنیاد و بی دوام و سبک به او پیشنهاد می شود.
 • شغلی که اگر بپذیرد و مشغول شود، مورد استهزاء دیگران قرار می گیرد.

تعبیر کفش یا کلاه چوب پنبه ای در خواب دختران

اگر دختر جوانی در خواب ببیند کفش یا کلاه چوب پنبه ای دارد، با بی حقیقتی و دروغ و ریا کاری روبرو می شود.

 • به استقبال چیزهایی می رود فریبنده اند، اما فاقد اصالت و حقیقتند.
 • به زبان دیگر ممکن است مردی از او خواستگاری کند که دروغ فراوان می گوید.

تعبیر خواب کلاه چوب پنبه و درب بطری

اگر در خواب خود دیدید چوب پنبه ای دارید و با آن می خواهید در بطری را ببندید؛ در انجام کارهای خود از مردی استفاده میکنید که بیکاره و غیر مفید است. مجسمه ای  است که فقط هیکل و هیبت دارد.

تعبیر خریدن چوب پنبه

اگر در خواب خود پول بدهید و چوب پنبه بخرید، چنان است که زر داده و باد خریده باشید.
به دنبال چوب پنبه گشتن نیز همین تعبیر را دارد؛ یعنی جستجویی عبث و بیهوده میکنید و کشت بی حاصل انجام می دهید.

تعبیر خواب خوردن چوب پنبه

اگر در خواب خود دیدید چوب پنبه را می خورید، نشان آن است که در آینده غم وغصه می خورید.
 
اگر در خواب خود دیدید کسی به شما کلاهی از چوب پنبه داد، مطمئن باشید کسی شما را فریب می دهد و اگر خودتان به دیگری کلاهی از چوب پنبه دادید، این شما هستید که او را فریب می دهید. 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب