ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

2 × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب چوبک و پودر رختشویی

تعبیر خواب چوبک و پودر رختشویی

تعبیر خواب چوبک و پودر رختشویی

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چوبک نیز از جمله چیزهایی است که فقط زنان در خواب می بینند. ندرت ممکن است مردی در خواب چوبک ببیند.

تعبیر کلی چوبک در خواب

چوبک در خواب دل چرکین و غم و غصه های خانوادگی است که اتفاق می افتند و موجب قهر و آشتی های می می شوند.

تعبیر چوبک در خواب خانم ها

اگر خانمی در خواب ببیند که چوبک دارد و می خواهد لباسهای چرک را بشوید، نشان آن است که غم و غصه پیش می آید و طرف غصه نیز همان کسانی هستند که قصد شستن لباسشان را دارد.

تعبیر خواب هم معنی پودر رختشویی و چوبک

در گذشته معمولا البسه کلفت مثل لباس کار و پارچه های چرب و روغنی را با چربی خیس می کردند و بعد از چند روز می شستند. عین همین کار را اکنون با پودرهای رختشویی می کنند.
  • پس اگر در خواب یکی از پودرهای رختشویی را نیز دیدید، حکم همان چوبک را دارد.
  • این پودرها متنوع و زیاد هستند و در هر کشور نام مخصوصی دارند؛ ولی در خواب همه آنها چوبک شناخته می شوند.

تعبیر خواب شستن لباس در تشت

چنانچه در خواب خود ببینید لباسهایی را در طشت ریخته اید که بشویید، با صاحبان همان لباس بگو مگو می کنید و بین شما قهر پیش می آید.

  • اما باید بدانید چوبک یا پودرهای رختشویی در خواب غصه به آن صورت که می شناسیم نیست، بلکه کدورت و دل چرکینی است.
  • کسی حرفی می زند که شما نمی پسندید و مکدر و آزرده خاطرمی شوید.

تعبیر چوبک در خواب آقایان

تعبیر چوبک برای زن و مرد فرق نمی کند. اگر مردی در خواب ببیند همسرش لباسش را با پودر رختشویی و یا چوبک می شوید، بین زن و شوهر قهر اتفاق می افتد که البته بیش از چند روز طول نمیکشد.

اگر کسی چوبک به شما داد، با دهنده آن اختلاف پیدا می کنید.

کوبیدن و تهیه چوبک و خریدن و به خانه آوردن پودرهای رختشویی، تدارک اوقات تلخی است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب