ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چهارپا

تعبیر خواب چهارپا

تعبیر خواب چهارپا

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

حیواناتی که رو چهار دست و پا راه می روند، ظاهرا چهارپا هستند؛ اما در لغت فارسی به حیوانات گیاهخوار چهارپا می گویند و چهارپایان گیاهخوار در خواب بد نیستند. این حکم کلی درباره چهارپایان است.
 اما هر چهارپا گویای چیز به خصوصی است که یکایک در جای خودشان نوشته شده است. مثل اسب، استر، گاو، گوسفند.

 در اینجا فقط روی کلیات بحث میکنم. 

دیدن چهارپایان در خواب خوب است، به خصوص اگر در عالم خواب احساس کنید که چهار پایان به خود شما تعلق دارند.

تعبیر چهارپایان بسیار در خواب

چنانچه در خواب ببینید چهارپایان بسیاری دارید، مال و نعمت نصیب شما می شود. 
  • داشتن چهارپای مطیع خوب است و معبران نعمت محصول تعبیر کرده اند. 
  • نعمتی است که به چنگ آمده و یا به طور قطع به چنگ شما خواهد افتاد.
  •  ولی چهارپایان سرکش و نافرمان، دوندگی و تلاش را بازگو می کند.
  • تلاش و زحمت فراوان برای نعمتی که به تقدیر نصیب شما می گردد.

تعبیر خواب طویله و چهارپایان آن

اگر در خواب خود را درون طویله ای ببینید که آن طویله و چهارپایان درون آن به خودتان تعلق داشته باشد، نشان آن است که به حشمت و نعمت می رسید و برای حصول این نتیجه کارهای دون شأن خویش انجام می دهید.

تعبیر خواب  سرگین چهارپایان

اگر در طویله ای کنار چهارپایان باشید و آن طویله و چهارپایان به خود شما تعلق داشته باشد، اما زیر پایتان سرگین ریخته، بوی نامطبوع سرگین به مشامتان برسد، نشان آن است که به نعمت می رسید؛ اما سختی  و مرارت می کشید و ابتلا و گرفتاری خواهید داشت.
  • ابتلا و گرفتاری شما به قدر مقدار سرگینی است که زیر پایتان ریخته باشد و هر قدر سرگین، رطوبت بیشتر داشته باشد، مقدار ابتلای مختصر تلقی می شود.
  • اما اگر کفش و پایتان در سرگین فرو رود، خوب نیست.

دیدن چهارپایان متفاوت خوب است و هیچ تعبیر خاصی جز آنچه گفته شد ندارد.

  • اما اگر تعدادی الاغ دیدید، نشان آن است که با انسانهای احمقی سر و کار پیدا خواهید کرد. کسانی که احمق ذاتی دارند و قابل تغییر نیستند، اما خدمتگزار و مفید هستند.
  • اسب جوانمردی است که به شما محبت و خدمت می کند. تعدادی اسب حشمت و عظمت و بزرگی را می رساند و به شما می گوید در آینده کسانی سر راهتان قرار می گیرند که محبت و صفا دارند. جوانمردی می کنند و هر چه آنها را برانید، باز در موقع نیاز حاضر به خدمت خواهند بود.
  • گاو فراخی روزی است. تعداد زیادی گاو نعمت فراوان و وسعت معاش را می رساند.
  • گوسفند نیز همین تعبیر را دارد.

هر چهارپا در جای خود گفته شده، اما روی هم رفته دیدن چهارپایان گیاهخوار در خواب خوب است و از نعمت و برکت خبر می دهد.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب