ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چنگال

تعبیر خواب چنگال

تعبیر خواب چنگال

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

با شنیدن کلمه چنگال دو چیز کاملا متفاوت در ظاهر شنونده متداعی می شود.
 • اول چنگال که با قاشق و کارد همراه است و در صرف غذا کاربرد دارد.
 • دوم چنگال مرغان که برخی شکاری هستند و طبعا چنگالشان خشن است و برخی دانه خوارند که جنگالی نرم و بی خطر دارند.

تعبیر چنگال غذاخوری در خواب

چنگال غذاخوری در خواب زنی است صمیمی و یکرنگ و خادم و عاشق پیشه که بیننده خواب را بسیار دوست می دارد، تا جایی که می خواهد لقمه را در دهانش بگذارد.

 • این زن می تواند همسر، مادر و یا خواهر بیننده خواب باشد.
 • حتی یک بیگانه وقتی که به شما دلبستگی داشته باشد، می تواند به صورت چنگال در خواب ظاهر شود؛ مانند دایه یا پرستار.
 • اما شرط همان خدمت صادقانه است.

دایه های دلسوز تر از مادر به شکل چنگال

در قدیم دسته ای از خدمتکاران بودند که در خانه ها ماندگار می شدند و آنقدر می ماندند تا به پیری و ناتوانی می رسیدند و به صورت افراد همان خانواده در می آمدند. اینها نیز در خواب همان چنگال هستند. همین زنان بودند که در گذشته به ایشان دایه های دلسوزتر از مادر میگفتند.

کمبود تعداد چنگال در سفره

حال اگر در خواب خود دیدید سر سفره نشسته اید، ولی چنگال ندارید، کمبود چنان زنی را در زندگی خود حس می کنید، با این نقصان در زندگیتان هست، اما خودتان توجه ندارید و حس نمیکنید.

تعبیر تعدد چنگال در سفره

چنانچه در خواب ببینید سر سفره نشسته اید و چندین چنگال دارید، بختتان بلند است؛ چون گرد شما را عده ای زنان دلسوز و مهربان گرفته اند.

تعبیر چنگال شکسته در خواب

به همین نسبت اگر دیدید چنگالی دارید اما شکسته، زن مهربان و عزیز و دلسوزی را از دست می دهید که جایش را نمی توانید با هیچ چیز دیگر پر کنید.

باز هم اشاره می شود چنگال زنی است که محبت را توام با خدمت و دلسوزی نشان می دهد.

چنگال برای زنان نیز می تواند مرد دلسوز و مهربان باشد.

 • اگر زنی در خواب ببیند چنگال دارد و چنگال محور خواب او تشخیص داده شده، مردی هست که بی اندازه او را دوست دارد و می کوشد با حسن خدمت او را خشنود نگه دارد.
 • اگر زن جوانی در خواب ببیند چنگال دارد، نشان آن است که از مردی به شدت می ترسد. مردی است که زن بیننده خواب را دوست دارد و صادقانه به او خدمت و محبت می کند؛ اما زن از او بیمناک است و وحشت دارد.

پرتاب کردن چنگال در خواب

اگر چنگال را به طرف کسی پرتاب کنید، خوب نیست، چون مهربانی و دلسوزی را از دست می دهید، حتی اگر چنگال نشکند و گم هم نشود.

تعبیر چنگال در خواب پسران جوان

چنگال برای پسر جوان در خواب زنی است که چندین زبان دارد.
 • یک بار می آزارد و می ترساند، اما در واقع مهربان و دلسوز است و میل به خدمت دارد. 

تعبیر چنگال در خواب دختران جوان

دختر جوان و دم بختی چنگال در خواب ببیند، در صورتی که چنگال محور خوابش باشد؛ مردی دلسوز سر راهش قرار می گیرد.

 • اما این مرد چندین زبان دارد،
 • پرمدعاست و صاحب خواب را می ترساند.

تعبیر چنگال در خواب تازه عروس

برای زن تازه شوهر کرده چنگال در خواب، مادر شوهری است که انتظار نیش زدن او را دارید.
 • منتظرید با زبانش و سخنانش شما را آزار بدهد.
 • اما در حقیقت این طور نیست و زنی است دلسوز، خدمت کننده و مهربان.

تعبیر خواب چنگال مرغان 

احتمال این هست که در خواب ببینید به جای انگشتان، چنگال به دست شما روییده باشد.
 • اگر دیدید چنگال مرغان شکاری و بلندپرواز مثل عقاب و شاهین و باز و شهباز به دستتان روییده، خواب شما می گوید توانایی مبارزه و کسب پیروزی را دارید. در امر معاش نیز بلندپرواز و تیر چنگالید.
مرغان از طبقه مفید و خوب جانوران هستند و در طبیعت و بقاء طبیعت نقش مهم و موثری ایفا می کنند، لذا در خواب داشتن چنگال مرغ بد نیست.

به خصوص اگر پای ماکیان باشد که معبران نوشته اند «خیر واضح» است.

روی هم رفته دیدن چنگال مرغان به استثناء چنگال خفاش، کرکس، جغد و کلاغ بد نیست.

تعبیر خوردن پای مرغ در خواب

اگر در خواب ببینید پای مرغ می خورید و غذایی پخته اید که ماده اصلی آن پای مرغ است، به خیر و نعمت آشکار می رسید.
 • به شرطی که آن پای پرنده ناخن نداشته باشد؛ زیرا ناخن در خواب ابتلا و گرفتاری است. 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب