ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چنار

تعبیر خواب چنار

تعبیر خواب چنار

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

«ابن سیرین» نوشته: «چنار دلیل کند بر مردی مبارک که نفع او به خویشان و دوستان رسد». اما لزومی ندارد چنار در خواب مرد باشد.
 
چنار در طبیعت یکی از انواع درختان سرسبز و خرم و گسترده است که شاخ و برگ فراوان دارد. از سایه و از چویش استفاده وسیع می شود و بسیاری از مردم از وجودش بهره مند می گردند.
تمام کسانی که در پیرامون ما چنین حالتی دارند، یعنی در حیات و ممات ما مفید هستند، در خوابهای ما می توانند به صورت چنار متجلی شوند.
از طرفی چنار با این خصوصیات نمی تواند مرد باشد، چه که زنان نیز ممکن است این اثرات را داشته باشند.

تعبیر خواب چنار جوان و تنومند

در خواب ما چنار ظریف جوان که شاخه و برگ دیده نواز و خوش منظر دارد، به طوری که مردم از تماشا و دیدارش بیش از چوبش سود می برند، زن است و درخت چنار کهن و قوی با ساقه و ریشه تنومند و گسترده مرد است.

تعبیر خواب چنار جوان به زن کارساز

چنانچه در خواب خود ببینید در خانه خویش چناری جوان دارید که قبلا نبوده ،خواب شما می گوید زنی زیبا و جوان و کارساز بر شما وارد می شود و به زندگیان گام  می نهد. زنی که وجودش موجب صفا و طراوات خانه شما می گردد.

تعبیر خواب چنار جوان به مرد تنومند

اگر زنی در خواب ببیند در خانه اش، جایی که زندگی می کند، درخت چنار قوی و تنومندی سایه گسترده، مردی این چنین بر سرش سایه می گستراند و او را در پناه خویش می گیرد.

تعبیر چنار تنومند در خواب دختر جواب

اگر دختر جوانی این خواب را ببیند، بسیار نیکو است؛ چون خواب میگوید شوهری خوب و مناسب نصیبش می شود و بهروزی و کامروایی برای او نوید می دهد.

تعبیر خواب چنار تنومند در خواب مرد قوی

حال اگر مردی کامل در خواب خود چناری قوی و تنومند و پرشاخه و برگ ببیند، احساس کند چناری در ملک و زمین متعلق به او روییده، درختی که قبلا وجود نداشت؛ خواب او می گوید در آینده با رادمردی والا و بلندهمت آشنا می شود که می تواند سایه او و قدرت و شرکتی که دارد، آرام بگیرد و امنیت و راحت بیابد.

تعبیر خواب چنارستان

مشاهده چنارستان در خواب نیکو است و نشان آن است که بیننده خواب با مردم آزاده آشنا می شود. با اشخاصی انس و الفت میگیرد که دروغ نمی گویند و از راه راست منحرف نمی شوند و در نجابت و پاکی ریشه دارند.

تعبیر خواب چنار خشکیده

اگر بیننده خواب ببیند در مسیر راهش درختان چنار خشکیده ای هست، خوایش می گوید اطرافیان او و کسانی که با ایشان سر و کار دارند، چنانند که نمی توانند از ایشان بهره مند شود.

تعبیر خواب چنار سبز

اگر در مسیر راهش درختان چنار سبز و پرشاخه و برگ را ببیند، تعبیر خلاف این است و خواب می گوید اطرافیانش مردمی آزاده و سودبخش و خیر خواهند.

تعبیر خواب باغ چنار

اگر بیننده خواب در یک باغ فقط یک درخت چنار مشاهده کند و آن درخت توجهش را جلب نماید، نشان آن است که در میان اطرافیان مردی هست که بیننده خواب می تواند روی او حساب و تکیه کند. اگر تصادفا همان درخت زرد و خشکیده باشد، نشان آن است که آن انسان مفید متأسفانه ناتوان است و کاری از دستش ساخته نیست.

تعبیر نشستن روی چنار در خواب

اگر در خواب خود دیدید که روی درخت چنار هستید و از شاخه های آن بالا می روید، امنیت و راحت می جویید و تشویش و اضطرابتان از بین می رود.
اگر در همان حال دیدید که شاخه ای از چنار را شکستید، خواب شما خبر می دهد که تعدی و تجاوز میکنید؛ ولی او که مورد تجاوز شما قرار می گیرد، کریمانه و بزرگوارانه می بخشد.

تعبیر بریدن و سوزاندن درخت چنار در خواب

اگر در خواب ببینید درخت چناری را اره می کنید، خوب نیست. در این حالت خواب شما می گوید در راه انهدام و نابودی مردی بزرگ و آزاده ای کریم گام برمی دارید.
سوزانیدن درخت چنار نیز همین تعبیر را دارد.

به هر حال دیدن چنار در خواب خوب است؛ مگر اینکه از بالای آن به زمین بیفتید یا همانطور که گفتم آن را اره کنید.

 
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

  1. مهدی - 2021/05/12 - 8:28 ق.ظ
  2. Shii - 2021/12/02 - 1:16 ب.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب