ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چمن

تعبیر خواب چمن

تعبیر خواب چمن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چمن در خواب خوان گسترده نعمات پروردگار و سفره رنگین زندگی است که ما نیز مثل سایر جانداران از آن بهره می گیریم و منتفع می شویم.

تعبیر چمن سبز و خرم در خواب

چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد، گویای این است که زندگی بیننده خواب گستردگی دارد و سهم او از برکات و نعمات خداوند عالم زیاد است و روزگارش به عیش و خرمی و فراوانی و فراخی می گذرد. 

تعبیر چمن زرد و پژمرده در خواب

ولی اگر سبزه و چمن را زرد و پژمرده و بی رونق و جلا ببینیم و در عالم خواب بدانیم آن چمن روزی و زمانی سبز و خرم بوده و اینک به این حال افتاده، خوب نیست؛ چون گویای تنگی است.
  • زردی چمن نشان از تألم و اندوه و بیماری است. اگر زردی گسترده باشد، بیماری وسیع و گسترده است که دیر زمانی ادامه می یابد.

تعبیر درختان زرد روی چمن سبز در خواب

اگر در خواب خود چمن را سبز و خرم ببینید. اما درختانی زرد و خشکیده در آن باشد؛ نشان بی بهره گی است؛ یعنی موردی پیش می آید که به پول و ثروت می رسیم، اما نمی توانیم از آن لذت ببریم و بهره مند شویم.

تعلق چمن در خواب

اگر چمن سبز و خرم متعلق به ما باشد، بهتر از این است که متعلق به دیگری باشد و ما در آن به سر ببریم؛ و حتی خانه داشته باشیم. این تعلق را ذهن ما می تواند القا کند. 

وجود مرغان در چمن 

اگر ببینیم در چمن سبز مرغان فراوانی هستند که پرواز نمی کنند، می نشینند و برمی خیزند، خواب ما می گوید صاحب فرزندانی صالح میشویم.

  • البته مرغان خوب نه مرغهای بد.
  • منوچهر مطیعی تهرانی در کتاب تعبیر خواب مرغها را در خواب به دو دسته خوب و بد تقسیم کرده است.
  • وقتی میگویم پرندگان خوب منظورم پرندگانی هستند که زیان بخش نیستند، در بیننده کراهت و انزجار ایجاد نمی کنند، ترس نمی آورند.
  • به این نحو مرغان خوب عبارتنداز کبوتر، قمری، بوقلمون، ماکیان، قرقاول و امثالهم.
  • مرغان بد مثل کرکس، جغد، خفاش، زاغ، کلاغ و مرغان دیگری از این دست که خود بیننده خواب نیز می تواند تمیز دهد.

وجود پرندگان خوب  را در خواب که چمن و سبزه زار را می بینیم، به فرزندان صالح و برومند و شایسته تعبیر کرده اند که البته تعبیر درستی است.

تعبیر خواب وجود کلاغ روی چمن

اگر در خواب دیدید که چمن وسیعی هست، اما در این چمن کلاغ می نشیند و بر می خیزد و گاه نیز مقابل دیدگانتان پرواز می کند، خواب شما می گوید در مسیر زندگی با مردی کینه توز، بددهن، سیاهدل و مفسده جو روبرو خواهید شد که نعمت خداوندی را به کام شما ناگوار می کند.
  • کلاغ در چمن زار کسی است که به هنگام فراوانی نعمت و فراخی معیشت شما موی دماغتان می شود و مزاحمت ایجاد میکند.

تعبیر خواب وجود گنجشک روی چمن

اگر در خواب خود چمنزاری دیدید که گنجشک داشت، خوابتان می گوید دچار همسایه با همسایگانی بد خواهید شد که زندگی را به کام شما تلخ میکنند.
  • در خواب گنجشک را همسایه پرحرف و وراج و بددهن تعبیر کرده اند.

تعبیر چمن کاری در خواب

اگر در خواب خود دیدید که چمن میکارید و یا در چمنزاری کار میکنید {نه تفریح } نشان آن است که به زهد و تقوی و پاکی تظاهر میکنید و خودتان را خوبتر از آنچه که هستید، نشان می دهید.
  • حال اگر در خواب خود دیدید در چمن خانه می سازید، دچار طمع و آز می شوید. سودجو و آزمند می شوید و این کار به شما لطمه می زند.

تعبیر خواب سبزه

اگر در خواب خود دیدید از چمن سبزه میکنید و به دیگری می دهید، قدیمیها نوشته اند خیرات می کنید؛ کار خیر انجام می دهید، نیکی میکنید و صدقه می دهید، اما در شرایط کنونی جامعه کار نیک انجام می دهید، به این صورت که احتمالا به مال و به تن ضامن کسی می شوید یا نزد بانک تضمین می کنید که به دیگری وام بدهند.

تعبیر خواب درختکاری در چمن

اگر دیدید در چمن درخت می کارید، صاحب فرزند می شوید.

تعبیر خواب آبیاری چمن

اگر در خواب دیدید چمن را آب می دهید، چه چمنزار متعلق به شما باشد و چه دیگری، زنی در زندگیتان پیدا می شود. اگر ازدواج نکرده اید، ازدواج می کنید و یا اگر همسرتان موافقت کند، زنی دیگر می گیرید.
 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب