ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

4 × 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چمدان و جامه دان

تعبیر خواب چمدان و جامه دان

تعبیر خواب چمدان و جامه دان

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

وقتی به سفر می رویم، چمدان با خود می بریم. هنگام عزیمت چمدان ما خالی است، اما در بازگشت چمدان های پر همراه داریم؛ زیرا از شهرها و کشورهای دوردست سوغات و ره آورد برای عزیزان خویش آورده ایم.

سفر زندگی

زندگی نیز یک سفر است. در این سفر نیز ما جامه دان همراه می بریم و در عال خواب به بسیاری از حوادث صورت وقوع می بخشیم.

تعبیر چمدان خالی و پر در خواب

در خوابها چمدان یا جامه دان خالی، آینده بیننده خواب است و چمدان پر و سنگین گذشته اوست.

چمدان خالی امیدها و آرزوها و نقشه هایی است که برای آینده خود و دیگران داری چمدان پر و سنگین تجسم کارهایی است که با موفقیت و یا عدم موفقیت انجام داده ایم.

تعبیر چمدان آشفته در خواب

اگر در خواب چمدان را گشودید و مشاهده کردید شوریده و در هم ریخته است؛ خوابتان می گوید از کارهایی که انجام داده اید، خشنود و راضی نیستید؛ چون توفیق حاصل نکرده اید.

تعبیر چمدان منظم در خواب

ولی اگر چمدان را گشودید و مشاهده کردید اشیاء و البسه درون آن منظم و همه چیز در جای خود روی هم چیده شده بود، خلاف آن است که گفتم. یعنی از کارهایی که انجام داده اید، راضی و خشنود هستید؛ چون با موفقیت همراه بوده اند.

تعبیر در دست داشتن چمدان خالی در خواب

اگر در خواب خود دیدید چمدانی خالی و سبک در دست دارید و یا از مغازه ای خریده اید تا به خانه ببرید، خواب شما میگوید برای آینده خویش طرح و برنامه و نقشه تهیه کرده اید و خویشتن را آماده انجام کارهایی نه چندان بزرگ نموده اید و یا در آینده می کنید.

البته این بستگی دارد به اندازه چمدانی که در دست دارید. هر چه چمدان کوچکتر باشد، موضوع کوچکتر و بی اهمیت تر است و هر چه بزرگتر مهمتر.

ساختن چمدان در خواب

اگر در خواب خود دیدید چمدان می سازید، یا چمدان ناقصی دارید که مشغول تعمیر آن هستید، به سفر شغلی می روید.

 • چنانچه چمدانی که ساختید قشنگ و تر و تمیز و محکم بود، به سفری موفقیت آمیز خواهید رفت.

چمدان های کوچک و بزرگ در خواب

اگر در خواب خود دیدید چندین چمدان کوچک و بزرگ دارید، خواب شما می گوید در مقابل چندین پیشنهاد قرار می گیرید که نمی دانید کدامین را انتخاب کنید.

طبع طماع و آزمند با خواب چمدان

بسیار اتفاق می افتد در بیداری چمدان را آنقدر پر می کنید که در آن بسته نمی شود. این حالت در خواب طبع بسیارخواه و آزمند بیننده خواب را نشان می دهد. چمدانی که در آن بسته نشود، طبع طماع و آزمند بیننده خواب است.

چمدان پر در خواب

 چمدان پر، گذشته بیننده خواب است با همه کارهایی که کرده و خاطراتی که دارد. چنانچه در خواب خود دیدید چمدان سنگینی دارید که نمی توانید حمل کنید، از گذشته خود نادم و پشیمان هستید.

 • اگر چمدان پر اما سبک بود و حمل، از گذشته خویش احساس سربلندی می کنید.

تعبیر خواب چمدان در ایستگاه قطار

اگر در خواب خود دیدید در ایستگاه راه آهن ایستاده اید و چمدانی در دست دارید، از مردی بزرگ سود می برید؛ مشروط بر اینکه قطار بیاید و پیش پای شما توقف کند.

 • اگر قطار نرسد و یا با چمدان خالی از ایستگاه دور شوید، از آن مرد بزرگ یا حادثه غیرمنتظره بزرگ سود نمی برید و بی بهره می مانید.
 • قطاری که می خروشد و می آید، تجسم یک حادثه است و یا شخصیتی است مقتدر و توانا.
 • چنانچه قطار بیاید و از شما بگذرد و شما چمدان به دست مانده باشید، آن حادثه و یا آن شخصیت نسبت به شما بی تفاوت می گذرد.

خواب چمدان از یک کتاب تعبیر خواب فرانسوی

شخصی در خواب دید چمدان به دست در یک ایستگاه منتظر قطار است. او گفت قطار با سر و صدای زیادی از راه رسید. چند مسافر پیاده شدند. من هم سوار شدم. چمدانها را در یک کوپه یا کابین نهادم و خودم از طرف دیگر قطار پایین رفتم. در همین موقع قطار راه افتاد و رفت و من جا ماندم… در حالی که چمدانهای خود را آنجا گذاشته بودم».

معبر از او پرسید «شغل شما چیست؟»

مرد جواب داد «تکنسین هستم و در یک شرکت راهسازی در یکی از کشورهای عربی شمال آفریقا کار می کنم و آنجا تقریبا سمت مهندسی دارم».

معبر به او گفت «بازرسی به محل کار شما می آید. همه پرونده ها را مورد رسیدگی قرار می دهد. پرونده شما را هم می بیند و از شرکت اخراجتان می کند.»

یک ماه بعد عینا همین اتفاق افتاد.

چمدان در خواب بیننده خواب

 • در این خواب چمدان گذشته آن مرد است که در قطار باقی ماند.
 • قطار شخصیت بزرگی است که در زندگی او همان بازرس است.
 • قطار رفت و او در جای ماند. معبر از همین اشاره فهمید که او اخراج و بیکار می شود.
 • ملاحظه می فرمایید که خوابهای ما با دقت تمام همه چیز را می گویند، منتها باید آگاهانه تطبیق دهیم؛ تشخیص دهیم و بفهمیم.

تعبیر خواب چمدان پاره و کهنه

دیدن چمدان پاره و چمدان کثیف و کهنه در خواب خوب نیست.

 • اگر در خوابتان چمدان پاره بود، دچار آشفتگی و پریشانی می شوید.
 • اگر کثیف و کهنه بود، غمی برایتان می رسد که با توجه به پر و خالی بودن چمدان یا به گذشته مربوط است و یا به آینده شما.

تعبیر خواب چمدان دیگران

اگر در خواب خود چمدانی در دست داشته باشید و احساس کنید که آن چمدان متعلق به دیگری است، خوابتان می گوید به حق کسی تجاوز می کنید.

 • اگر در عالم خواب کسی چمدان به شما داد، خدمتی بزرگ در حق شما انجام می دهد.

وسایل نامرتبط در چمدان

اگر در خواب ببینید چمدان سنگینی دارید، ولی وقتی آن را می گشایید، می بینید درون چمدان چیزهای دیگری هست که معمولا جای آنها در چمدان نیست و اصولا آن نوعی اشیاء را با چمدان حمل نمی کنند.

 • در این حالت خواب شما می گوید درگذشته کارهایی انجام داده اید که از یادآوری آن اعمال احساس شرم و سنگینی وجدان درشما به وجود می آید.
 • کارهایی که نه می توانید فراموش کنید و نه آثارش از زندگیتان محو میگردد.

تعبیر خوابی دیگر از چمدان

خانمی گفت «دوبار است در خواب می بینم زیر تختخواب من یک چمدان خالی نهاده اند. در خواب می فهمم این چمدان به خودم تعلق دارد، اما نمی دانم چرا خالی  است.

تعبیر خواب خانم بییننده خواب چمدان از دیدگاه منوچهر مطیعی

تختخواب تجسم روابط زناشویی شما با همسرتان است. چمدان خالی از گذشته شما اشاره ای دارد که به بیهودگی گذشته است. مجموعا خوابتان می گوید از زندگی زناشویی خویش به شدت ناراضی هستید و در این زمینه خودتان را بازنده می دانید.

اگر در خواب ببینید چمدان خالی زیر تختخواب دارید گویای همین معنی است.

 • حال اگر خودتان یک چمدان خالی زیر تختخواب یا کنار بسترتان بگذارید، خواب شما میگوید نسبت به زندگی زناشویی خویش امیدها و آرزوهایی دارید که چشم به راه برآورده شدن این امیدها و آرزوها هستید اما معلوم نیست برآورده شود.

گم کردن چمدان در خواب خوب نیست؛ چه پر باشد و چه خالی.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب