ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چلاق

تعبیر خواب چلاق

تعبیر خواب چلاق

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

توجه بفرمایید که چلاق به معنی از پا افتاده نیست. این غلط محاوره ای که غالبا چلاق را به معنی از پای افتاده می گیرند؛ در حالیکه هر عضوی از بدن انسان می توان چلاق باشد. پای، دست، کمر، انگشت و غیره.

معبران گذشته اعتقاد داشتند که در خواب هیچکس عضوی از بدن خویش را چلاق نمی بیند، مگر اینکه روی آن عضو نوعی حساسیت منفی داشته باشد. با قبول این فرضیه باز هم بیشتر رفته و نوشته اند بیننده خواب می خواهد رازی را پنهان و پوشیده نگه دارد.

داشتن راز در خواب به صورت چلاق بودن

پس اگر در خواب ببینید چلاق شده اید و قادر به برخاستن نیستید، نشان آن است که خود رازی بزرگ و مخاطره آمیز دارید که می خواهید آن را از مردم بپوشانید و حفظ کنید.

«ابن سیرین» نیز از «جابر مغربی» نقل می کند که در این صورت خوب است تماس را با دیگران کم کنید.

علت دیدن خواب چلاق بودن

اصولا هر عضوی از بدن شما که در خواب آن را فلج دیدید و مشاهده کردید، چلاق شده و آن عضو به خصوص حرکت نمی کند، حادثه و موضوع بستگی به همان عضو دارد که ضمیر شما بر آن تکیه تشویش آمیز دارد و واکنش این تشویش در خواب به صورت فلج و چلاق همان عضو ظاهر می شود.

گاه اتفاق می افتد که در خواب خودتان را چلاق می بینید و گاه دیگران را.

تعبیر چلاق بودن پا در خواب

  • چنانچه در خواب ببینید یک پای شما چلاق شده و فقط به کمک عصا می توانید راه بروید، خواب شما می گوید به کسی اعتماد میکنید که رازدار شما نیست.
  • اگر هر دو پای شما چلاق بود، تعبیر همان است که در بالا گفته شد با این تفاوت که رازی بزرگتر دارید.

تعبیر چلاق بودن دست در خواب

  • اگر در خواب خود ببینید دست راست شما چلاق شده، به هیچکس مخصوصا به برادرتان اعتماد نکنید؛ زیرا دست راست نماینده برادر است و دست چپ معرف فرزند ارشد.
  • اگر در خواب ببینید دست چپ شما چلاق شده، راز خود را به هیچکس به خصوص به فرزندتان نگویید.
  • چلاقی دست چپ نشان آسیبی است که از جانب فرزند ذکور به بیننده خواب وارد می آید و دست راست گویای آن است که برادر بیننده خواب به او لطمه وارد می آید.

تعبیر لال شدن در خواب

همین طور است اگر در خواب خود ببینید لال شده اید و نمی توانید حرف بزنید، در این صورت خواب شما می گوید که عضو سخن گفتن، یعنی زبان، چیزی را می خواهد بگوید که نباید بگوید.

تعبیر خواب چلاقی اشخاص دیگر

اگر در خواب خود ببینید شخص دیگری چلاق شده و شما او را یاری می دهید خوابتان می گوید:

  • آن شخص هر کس که هست، چیزی می داند و کاری می تواند بکند و قادر است در زندگی شما تحول بنیادی به وجود آورد و همه چیز را در اطرافتان منقلب کند و شما ناخوداگاه بیمناکید.
  • اگر در برخاستن و راه پیمودن به او کمک کردید، او موفق می شود و زندگیتان را دچار تحول نامطلوب می کند.
  • اگر کمک نرساندید و او را به حال خود وانها دید، شما توفیق می یابید و زندگیتان همچنان آرام می گذرد.

تعبیر خواب چلاقی همسر

اگر در خواب خود ببینید همسرتان چلاق شده، از رفت و آمد و معاشرت او با خویشان و دوستانش ناراضی هستید و نمی توانید این عدم رضایت را نشان دهید.

  • اگر زنی بی مقدمه و سابقه قبلی در خواب ببیند شوهرش نقائص و عیوب او را به مادر و خواهر و یا دوستانش می گوید، این دلیل وجود نقص در زن نیست؛ بلکه اندیشه ای است که ضمیر ناخودآگاهش را متأثر می کند.

اگر احیانا در خواب ببینید چلاق شده اید و به کمک عصا راه می روید، چیزی و کسی هست که بر او تکیه کنید و در صورت طغیان و شدت بحران از او کمک بگیرید. در این حالت اگر عصای شما آهنی باشد، بهتر از این است که چوبی باشد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب