ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چغاله

تعبیر خواب چغاله

تعبیر خواب چغاله

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چغاله در خواب مالی است حرام و یا پولی است که به ناحق نصیب بیننده خواب می شود.

  • در واقع چغاله در خواب بهره و نتیجه زحمت دیگری است.

تعبیر انواع چغاله در خواب

  1. اگر ترش باشد، غم و اندوه و کدورت خاطر می آورد.
  2. اگر نرم باشد، آسان به دست می آید.
  3. اگر شیرین باشد، خوشحال می کند و موجب سرور و انبساط می گردد.
  4. اگر تلخ باشد، بیماری و اسارت و گرفتاری را خبر می دهد.

کلا چغاله سود و بهره است و ممکن است نصیب شما هم بشود؛ اما سودی است متعلق به دیگری و بهره ای است که از کار دیگران عایدتان می گردد.

چغاله کال و نارس دو نوع میوه است.

  • اصیل و نجیب آن چغاله بادام است.
  • غیر اصیل و نانجیب آن را چغاله زرد آلو می شناسند.
  • شما که بیننده خواب هستید، با توجه به این توضیح می توانید عمل ناروای خویش را توجیه کنید.

تعبیر خواب چیدن چغاله از درخت

اگر چغاله را از درخت بکنید، تعدی می کنید و ظلم روا می دارید؛ یعنی تحصیل سود و بهره دیگری است آمیخته به ستمگری.

  • اگر در خواب خود ببینید هنگام چیدن چغاله از درخت شاخه را نیز شکستید، ظلم شما فراگیر می شود و در نتیجه آن خانه و خانواده را متلاشی می کنید و به هم می ریزید.
  • اصولا چیدن میوه های کال و نارس را معبران خوب ندانسته اند، به خصوص چغاله که در اصل مال حرام شناخته شده.

تعبیر خواب تعارف چغاله

اگر چغاله را در خواب بخرید و یا کسی به شما تعارف کند، فروشنده یا دهنده چغاله هر کس هست، شما را به انجام عمل خلاف دعوت و تحریص می کند.

اگر چغاله را شما در خواب به کسی دادید، این شما هستید که او را به انجام عمل خلاف و منکر دعوت می کنید. چغاله اگر مال زردآلو باشد، بدتر از چغاله بادام است.

تعبیر خواب داشتن چغاله

اگر چغاله داشته باشید و در خواب ندانید آن را از کجا به دست آورده اید، خوابتان هشدار می دهد که بدی و شر و فتنه در عمق نهاد خودتان است.

در چنین حالتی اگر چغاله را نخواستید و از آن خوشتان نیامد و آن را دور ریختید، راه رفته را باز می گردید و از بدی اعراض می کنید.

دختران و پسران جوان در فصل بهار که فصل عرضه کردن چغاله است، بیشتر به خریدن و خوردن آن میل می کنند.

برای دختران جوان در خواب خریدن و خوردن چغاله شکست و ناکامی در امور عاطفی و قلبی است. بدترین نوع خواب دختران این است که چغاله زرد آلو بخورند و آن چغاله تلخ باشد.

برای پسران جوان خریدن و خوردن چغاله چهره زشت شکست و ناکامی در مراحل نخست کاریابی و تعیین حرفه و شغل است.

برای کلیه بینندگان خواب خریدن و خوردن چغاله در غیر فصل مثلا در سرمای شدید زمستان شکست و تلخکامی است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب