ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چشمه

تعبیر خواب چشمه

تعبیر خواب چشمه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چشمه در خواب کرم و بخشندگی است و مردی است راد، کریم و بخشنده.

برخی از معبران نوشته اند چشمه در خواب منبع خیر و برکت است که باز همان مرد بخشنده و کریم می شود؛ مردی که بدون طمع و چشمداشت می بخشد و محبت می کند.

از «جابر مغربی» نقل است که چشمه نعمت و صحت است.

  • اگر چشمه ساکت و راکد باشد، خیر و صلاح است و اگر روان باشد نشانی است از غم و اندوه.

از امام جعفر صادق علیه السلام نیز نقل می کنند که آب چشمه در موردی نشان جوانمردی است و در مواردی غم و اندوه و رنج و ملال؛

اما به هر حال نوشیدن آب چشمه و شستشو در آن به شرطی که آبش صاف و روشن باشد، بسیار نیکو است. 

  1. چنانچه بیماری در خواب خود ببیند از آب چشمه ای صاف و روشن می نوشد، یا در آن غسل می کند و یا فقط دست و روی خود را در آب آن می شوید، از بیماری شفا حاصل می کند.
  2. اگر متهمی این خواب را ببیند، از او رفع اتهام می شود.
  3. اگر زنی که با شوهرش قهر است در خواب خود ببیند در چشمه ای روشن و صاف که آبی زلال دارد دست و رو می شوید، یا می نوشد و یا غسل می کند، بی تردید با شوهرش آشتی می نماید؛ اگرچه متارکه نیز کرده باشند.

داستانی خواندنی از خواب چشمه و تعبیر خواب آن

زنی که سه سال قبل از شوهرش جدا شده بود، نزد خانم “آتیانوس” معبیر خواب آمد و به او گفت:
– در خواب دیدم چشمه ای صاف و روشن هست که ماهی های ته آن دیده می شود و ریگ های انتهای آبگیرش را می توانستم شماره کنم. لخت شدم و در آب چشمه سر و تن خود را شستم.

او تعبیر خواب خودش را از خانم “آتیانوس ” پرسید.

خانم “آتیانوس” به او گفت:

-با شوهرت آشتی میکنی و به خانه ات باز میگردی.

زن خندید و گفت:
– سه سال است که ما از هم جدا شده ایم. او زن دیگری گرفته است. چطور ممکن است آشتی کنیم؟

باز هم خانم “آتیانوس” گفت:

– آشتی میکنی. او زنش را طلاق می دهد و به سوی تو باز می گردد.

زن رفت، اما معلوم بود که از این جواب عجیب متعجب شده و سخنان معبر را باور نکرده است.

یک ماه و نیم بعد همان زن آمد و هدیه ای برای خانم آتیانوس اورد و خواب گفت:

– تعبیر شما کلام درست در آمد. شوهرم زنش را طلاق داد و با من آشتی کرد و من اکنون نزد فرزندانم و در خانه خودم زندگی میکنم.

از او پرسیده شد که چرا متارکه کردید؟

زن گفت:

– سه سال قبل مبلغ بیست و پنج هزار تومان پول شوهرم از خانه ما گم شد. مثل اینکه پول قطره آبی شد و به زمین فرو رفت.

شوهرم شب هنگام پول را به خانه آورده و در کمد لباس مشرف به تراس خانه واقع در اطاق بچه ها گذاشته بود. صبح که می خواست خانه را ترک کند، در کمال تعجب دید پول نیست. هرچه گشتیم، پول پیدا نشد. من برادری داشتم که بیکار بود.

شوهرم گفت تو این پول را برداشته و به برادرت داده ای. من هرچه قسم خوردم و گریه کردم، زیر بار نرفت. سر همین گم شدن پول دعوایمان شد و کارمان به جدایی کشید. دل من از اتهام او می سوخت، چون بیگناه بودم.

او نیز روی قوز افتاده بود و می گفت “اگر اعتراف کنی که این پول را تو دزدیده و به برادرت داده ای، طلاقت نمی دهم و از گناهت چشم می پوشم.

اما من که این کار را نکرده بودم، فقط اشک می ریختم و گریه می کردم. بالاخره بچه ها را از من گرفت و طلاقم داد و باز هم روی لجبازی بلافاصله زن دیگری گرفت.

در این سه سال شب و روز کارم گریستن بود. هر شب برای خانه خودم و بچه هایم دلتنگ می شدم و با گریه و بغض می خوابیدم تا اینکه آن شب خواب چشمه را دیدم. فردای شبی که خواب دیده بودم، نزد شما آمدم و شما گفتید آشتی می کنید. به راستی به هیچ وجه باورم نمی شد. آخر باور کردنی نبود؛ ولی ده روز بعد ناگهان شوهرم به خانه ما آمد. او راه که رسید، به گریه افتاد و شروع کرد به بوسیدن دستها و پاهای من و عذر خواستن و طلب بخشایش کردن.

پدرم از او پرسید چه شده؟

او گفت چند روز قبل پسر همسایه ما را در حال دزدی دستگیر کردند. او پسری است بیکار و بیمار که به مدرسه هم نمی رود و ولگردی می کند. ضمن اعترافاتی که در بازپرسی کرده بود، گفته از خانه همسایه خودمان هم سه سال پیش مبلغ بیست و پنج هزار تومان پول نقد دزدیدم. پسر همسایه که در آن تاریخ شانزده ساله بود، ظاهرا از راه تراس وارد اطاق بچه شده و پول را از کمد لباس برداشته و از همان راه نیز بازگشته و رفته بود با انجام این اعتراف شوهرم به بیگناهی من واقف شد و زنش را طلاق داد و مجددا با من آشتی کرد.

پس ملاحظه می کنید که چشمه فقط مرد کریم و بخشنده نیست. چشمه در صورتی که آب زلال داشته باشد، خیلی چیزها را می تواند دربر بگیرد؛ به شرط آنکه آب چشمه صاف و روشن باشد، بسیار نیکو است.

  • به خصوص اگر در ناحیه ای گرم و خشک که وجود چشمه آب احتمالی بسیار ضعیف دارد، چشمه ای با آب روشن و صاف و خنک و گوارا ببینید.
  • مثلا در صحرایی خشک که انتظار ندارید حتی قطره ای آب وجود داشته باشد، با چشمهای آب زلال و صاف روبرو شوید.
  • این بهتر می شود اگر تشنه باشید و در آن جای گرم از آب خنک و گوارای چشمه بنوشید و رفع عطش کنید.

تعبیر خواب چشمه در بیابان

دیدن چشمه در بیابان خوب است؛ اما اگر آب آن تیره و کدر و یا عفن باشد، خوب نیست؛ چون از غم و بیماری خبر می دهد.

دیدن چشمه آب با درجه حرارت غیر منتظره نیز خوب نیست.

مثلا در جایی که آب چشمه باید گرم باشد، آب یخ زده و یا خیلی سرد ببینید و یا جایی که آب باید یخ زده باشد، از سطح چشمه بخار آب گرم برخیزد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب