ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

پانزده + 19 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چسب

تعبیر خواب چسب

تعبیر خواب چسب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چسب در خواب، زن یا مردی است خیر و نیکوکار و مصلح که نیکی می کند و می کوشد گسیختگی زندگی دیگران را ترمیم کند و گسستگی ها را از بین ببرد.

تعبیر خواب چسب کاغذی

اگر در خواب خود ببینید با چسب کاغذ دیواری اطاقی را می چسبانید، به کمک همان انسان نیکوکار به زندگیتان سر و سامان می بخشید.
  • اگر در خواب اطاق متعلق به خودتان باشد، شما به دیگری این خدمت و محبت را می کنید و اگر اطاق در خواب متعلق به غریبه باشد و آن را و صاحبش را نشناسید، به زندگی خودتان سر و سامان می بخشید.
اره در خواب مردی بخیل و نفع طلب است و چون تخته و چوب را می شکافد، در واقع نفاق و جدایی ایجاد می کند، اما چسب در خواب وسیله ای است که نفاق و جدایی را از بین می برد و دوستی و محبت به وجود می آورد.

تعبیر خواب چسباندن با چسب 

اگر در خواب خود ببینید با چسب چوب و تخته و یا یک شیی چوبی را می چسبانید، به یاری همان مرد مصلح اختلاف خودتان را با مردی دروغگو و منافق از بین می برید و صلح و آشتی میکنید.
  • اگر چنین منافقی در زندگی شما نیست، بین دیگران صلح برقرار می نمایید.

تعبیر خواب چسبی شدن پاها

اگر در خواب خود ببینید چسب به زمین ریخته، به طوری که پایتان چسبید و نتوانستید قدم بردارید، خواب می گوید در خانه و یا محیط کارتان چیزی هست که شما را رنج می دهد و شدید، میل به فرار دارید.

تعبیر خواب چسباندن عکس ها

اگر ببینید به کمک چسب عکسی را به دیوار می چسبانید و یا تصاویری را در آلبوم قرار می دهید:
  1. اگر عکس خودتان باشد یا در آن تصویر شما هم باشید، کاری می کنید که سبب شهرت و معروفیت دیگران می گردید.
  2. اگر آن عکس به شما مربوط نباشد و تصویری از شما در خود نداشته باشد، به کمک همان شخص خیر و نیکوکار که گفته شد، معروف و مشهور می شوید.

تعبیر خواب چسبی شدن دست ها

اگر در خواب خود ببینید چسب به دستتان مالیده شده، به طوری که انگشتانتان به هم چسبیده و نمی توانید پنج انگشت خویش را بگشایید، نشان آن است که به مال و دارایی شخصی نیکوکار و خیر چشم طمع دارید و دست دراز می کنید.

تعبیر خواب چسبی شدن لب ها

اگر در خواب دیدید که لبهایتان به هم چسبیده، نشان آن است که دروغ می گویید و ناسپاسی می کنید.

تعبیر خواب چسبی شدن کفش ها

اگر در خواب خود ببینید که به کفش خود چسب می زنید، خوابتان می گوید به سفر می روید و در جریان این مسافرت با مردی خیر و نیکوکار آشنا می شوید و یا زنی نیکوکار و شریف سر راهتان قرار می گیرد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب