ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

هفت − شش =

بستن
بستن

تعبیر خواب چرک

تعبیر خواب چرک

تعبیر دیدن چرک در خواب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 چرک در خواب، آلودگی جسمی و روحی و کراهتی است که به طور ناخودآگاه از مشاهده نتیجه اعمال و رفتار خویش و دیگران در ما پدید می آید. این کراهت و انزجار در خواب های ما به صورت چرک بر لباس و اشیاء مورد مصرفمان ظاهر می شود.

در بیداری نیز چنین حالی برای ما به وجود می آید. برای مثال اتفاق می افتد که جهت تشییع مرده ای به مرده شوی خانه می روید. این کار دو سه ساعت به طول می انجامد. در این فاصله نه به چیزی دست زده اید و نه کاری انجام داده اید؛ حتی دستگیره در را نیز نگرفته و چیزی هم نخورده اید. وقتی بیرون می آیید، احساس کراهت عجیبی دارید. دست و روی خود را با صابون می شویید، یا به حمام رفته و دوش می گیرید و معهذا یکی دو روز این حالت در شما باقی می ماند.

از نظر شرعی نیز دستور داده شده که اگر مرده ای را لمس کردید، حتمأ غسل کنید. این دستور بیشتر از جهت زدودن کراهت روحی است نه آلودگی جسمی، زیرا محتملا مرده را لمس نکرده اید و یا اصولا مرده ای که در اثر فاجعه و سکته مرده باشد، آلودگی ندارد.

ملاحظه می فرمایید که احساس کراهت یک واکنش روحی است. این احساس نه فقط در بیداری، بلکه در خواب نیز پیدا می شود.

با توجه به اینکه در خوابهای ما چیزهایی سمبل چیزهای دیگر قرار می گیرند، چرک جایگزین احساس کراهت ما می گردد.

احساس کراهت گاهی نسبت به اعمال خودمان است و گاهی نسبت به اعمال دیگران.

به هرحال هرجا چرک در خواب دیدیم، باید به دنبال همین انزجار و نفرت و کراهت بگردیم.

چنانچه در خواب خود ببینیم لباسی که بر تن داریم، چرک است، خواب ما از غم و غصه و رنج و ملال حاصل از اعمال و رفتار خودمان خبر می دهد.
اگر در خواب ببینیم سفره ای برای صرف غذا گسترده اند، اما سفره کوچک است، کثیف است، خواب ما می گوید در امر معاش ما خلل به وجود می آید و از این رهگذر غصه دار می شویم.

سفره سمبل معاش است.

رختخواب جایگزین همسر و روابط خاص زناشویی. چنانچه مشاهده کنیم تختخواب و روتختی ما چرک است، یا لحاف و تشک و اشیاء دیگر که ابزار خوابیدن هستند، کثیف شده اند گویای آن است که در محیط خانواده ناراحت می شویم و بین ما و همسرمان اختلاف پدید می آید.

صورت چرک در خواب:

چنانچه بیننده خواب ببیند صورتش چرک و کثیف است، نزد مردم خجالت زده و شرمنده می شود و کاری میکند که دیگران پشت سرش حرف خواهند زد و بد خواهند گفت.

شستن و پاک کردن چرک و کثافت دست و صورت در خواب نیکو است، زیرا گویای مجاهده ای است که بیننده خواب برای رفع و دفع آلودگی ها و ناپاکی های خویش به عمل می آورد.

اگر کسی در خواب ببیند که پیراهنش چرک است، از جانب همسرش نگران و ناراحت می شود. چنانچه زنی این خواب را ببیند، با شوهرش اختلاف پیدا می کند و اندوهگین می شود.

چرک روی دامن زن خوب نیست و اگر زنی در خواب ببیند دامان پیراهنش چرک و آلوده است، باید در اعمال و رفتار خویش تجدید نظر کند.

تعبیر چرک به شوخ:

اما چرک به معنی شوخ نیز آمده و آن چرکی است که در حمام به وسیله کیسه از بدن جدا می شود و دفع می گردد. چرک یا شوخ در حقیقت سلولهای مرده پوست بدن انسان هستند، نه آلودگی و کثافتی که به پوست اضافه شده باشد.

حال اگر در خواب ببینیم در حمام چرک از تن خود می گیریم، نیکو است؛ زیرا غم و غصه و کسالت را از خود دور می کنیم. اگر این کار را کارگر حمامی انجام دهد، خواب می گوید به تعاون غم و اندوه خود را رفع میکنیم.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب