ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چروک

تعبیر خواب چروک

تعبیر خواب چروک

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چروک و چین مترادف یکدیگرند. در محاوره نیز می گوییم چین و چروک، اما بین آنها تفاوت زیاد است و در تعبیر هم این اختلاف وجود دارد.
چین تاخوردگی و ناهمواری موزون و متعادل است؛ چه افقی، چه عمودی و چه مورب … اما چروک ناهمواری و چین خوردگی ناموزون و غیر متعادل است. پرده اطاق شما باید چین داشته باشد. چروک هم در پارچه پیدا می شود و هم در صورت، اما در خواب ما آنچه که بیشتر محور قرار می گیرد، چروک صورت است نه چروک پارچه.

تعبیر پیری را در حرف «پ» نوشته شده است. چروک نیز اگر مترادف پیری باشد، همان تعبیر را دارد.

تعبیر خواب چهره چروک شده در خواب

اگر در خواب خود ببینید که چهره شما چروک پیدا کرده و از ذهنتان بگذرد که پیر شده اید، عزت و جاه شما بالا می رود و نزد مردم محترم تر از آنچه که هستید، می شوید.

اگر در خواب خود ببینید چهره تان چروک پیدا کرده و از ذهنتان پیری و پیر شدن خطور نکند، بلکه متعجبانه به آیینه نگاه کنید و ندانید چرا این طور چروکیده شده اید، خوب نیست، زیرا خوابتان از غم و غصه و اندوه کمرشکن و پیرکننده خبر می دهد.

ذهن مضاعف

شناسنامه خوابهای ما را ذهن مضاعف ما صادر می کند. آنچه ذهن ما در خواب معین می کند، محور خواب است نه آنچه که در بیداری خودمان تشخیص می دهیم. پس اگر در خواب ببینید چهره شما چروکیده شده، ذهنتان تعیین می کند که این موضوع از پیری است یا از فشار غم.

تعبیر خواب چروک صورت جوان

اگر کسی که جوان است و بر چهره اش هیچ اثری از چین و چروک پیری نیست، در خواب ببیند صورتش چروک پیدا کرده، تعبیر همان است که گفته شد یعنی شأن و مرتبه او بالا می رود.

 تعبیر چروک شدن چهره فرزند در خواب والدین

اگر پدر و مادری در خواب خود ببینند که چهره فرزندشان چروکیده شده، به هیچ وجه خوب نیست. عده ای از معبران این حالت را نشانه بیماری کودک می دانند که برای پدر و مادر غم و رنج می آورد و دسته ای می گویند کودک از روی تسلسل و تداوم سالها جسته و به زمان پیری و لاجرم به لحظه اجل نزدیک شده است … بی آنکه جسمش بزرگ شده باشد.

تعبیر چروک شدن دست ها در خواب

اگر در خواب خود ببینید دستتان چروکیده شده، در حالیکه صورتتان جوان مانده، خواب شما می گوید کاری میکنید که پشیمان می شوید. محبتی میکنید که در عوض ناسپاسی می بینید و افسرده دل می شوید.

تعبیر خواب شلوار چروک شده

اگر در خواب ببینید لباسی مرتب اما شلوار چروکیده و مچاله شده ای دارید، خواب شما از مسافرت غم انگیزی خبر می دهد.

تعبیر خواب پرده چروک شده

اگر در خواب ببینید پرده اطاق خانه شما چین و چروک بیش از حد و اندازه دارد، برای تمام کسانی که از آن اطاق استفاده می کنند، ناراحتی پیش می آید. چون پرده باید چین داشته باشد، نه چروک.

تعبیر خواب ملافه چروک شده

اگر در خواب ببینید ملافه تختخواب شما چروکیده و مچاله شده، محتاط باشید؛ چون با همسرتان برخوردی تند و خشن در پیش خواهید داشت. اگر ملافه کثیف هم باشد، کار خرابتر می شود.

تعبیر خواب فرش چروک خورده

اگر در خواب ببینید فرش و قالی اطاق شما گوشه ای جمع شده و چروک خورده، به طوریکه هر طرفش را می کشید طرف دیگرش چروکیده و ناصاف می شود، خواب شما از غم و اندوه و ناراحتی برای تمام اهالی خانه خبر می دهد.

تعبیر خواب پیراهن چروک شده در خواب دختر و پسر جوان

اگر دختر جوانی در خواب ببیند پیراهن برازنده ای پوشیده که چین و چروک زشتی دارد، از نظر عاطفی و احساسی دچار شکست و در نتیجه گرفتار غم و اندوه می شود.
اگر پسر جوانی این خواب را پینا، با هم و اندوه و شکست او شکلی است
 
اگر زنی که چند بار زایمان کرده و شکمش ترکیده و چروک خورده؛ در خواب ببیند باید پوست شکمش مثل دختر جوان صاف و زیبا شده و به زودی باردار می شود و احتمالا دختری زیبا به دنیا می آورد.
اگر زنی که هنوز زایمان نکرده و شکمی صاف و بدون شکستگی و ترک خوردگی و فاقد چروک دارد، در خواب ببیند پوست شکمش  چروکیده و زشت شده، بین او و شوهرش اختلاف پیدا می شود و این اختلاف به جدایی چند ماهه می انجامد.

روی هم رفته چروک روی البسه و چیزهایی که گفته شده، خوب نیست.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب