ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب چرم

تعبیر خواب چرم

تعبیر خواب چرم

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چرم، پوست بدون پشم و موی چهارپایان علفخوار و گاه نیز گوشوار است؛ اما تا پوست حیوان به چرم مبدل می شود، مراحل مختلف و گوناگون و بسیار دشواری را می گذراند. مثل آش کردن، دباغی، صباغی و خیلی کارهای دیگر که هریک به سهم خود سخت و گاه خسته کننده است.
لذا در خواب معبران قدیمی، چرم را به مال و پولی تشبیه و تعبیر کرده اند که به سختی و مرارت تحصیل شود.

تعبیر کلی چرم در خواب

چرم به طور کلی مالی تعبیر شده که به زحمت به دست بیننده خواب می افتد، اما هر شیی چرمی تعبیر و تفسیری مناسب با خودش و شرایط دارنده اش دارد.

تعبیر کیف چرمی در خواب

مثلا اگر در خواب خود ببینید کیف چرمی نو و واکس خورده و شیک و تمیز به دست دارید که در بیداری فاقد آن هستید، خوابتان می گوید مالی مجموع و اندوخته و محفوظ مانده و حتی دسته شده به چنگ می آورید.

تعبیر کمربند چرمی در خواب

اگر در خواب خود ببینید کمربند چرمی دارید، از جانب همسر یا فرزندانتان خیر و نیکی می بینید. از سوی آنها بهره مند می شوید و مالی به دستتان می افتد.
اگر همین خواب را پسر جوانی ببیند، به زودی با دختری آشنا و عاشق می شود و ازدواج می کند و پس از ازدواج از جانب او سود مادی می برد.
البته ممکن است همه کمربند چرمی داشته باشند که غالبا هم دارند. این تعبیر در صورتی است که در خواب کمربند توجه شما را جلب کند و در واقع کمربند محور خوابتان قرار بگیرد.

تعبیر دستکش چرمی در خواب

داشتن دستکش چرمی سود بردن از برادر و یا فرزند است.
  • اگر در خواب خود ببینید که دست راستتان دستکش چرمی دارد، از برادرتان بهره مند می شوید و محبت می بینید. 
  • چنانچه دست چپتان دستکش چرمی داشت، از طرف فرزند ذکور و پسرتان منتفع می گردید.

تعبیر کفش چرمی در خواب

داشتن کفش چرمی به شرطی که کفش و چرم محور خوابتان باشد، گویای سفر پر در تلاشی است که در پیش روی دارید و یا اقدام به کاری میکنید که آمد و رفت و نشست و برخاست زیاد ایجاد می نماید؛ ولی شما که بیننده خواب هستید، از این کشش و کوشش سود می برید و بهره مند می شوید.

تعبیر خواب جنس چرم

اگر در خواب خود احساس کنید:
  • چرم از شتر است، یک میراث به شما می رسد یا از طرف شخصی بزرگ و مردی محتشم که مقامی شامخ دارد، مورد محبت و التفاوت قرار می گیرید.
  • چنانچه حس کردید چرم از گوسفند است، مالی حلال نصیبتان می گردد. حتی ممکن است چرم نباشد. پوست پا میشن نیز اگر متعلق به گوسفند باشد، تعبیر همین است.
  • اگر چرم را از نوع گاو تشخیص دادید، خواب شما از فراخی روزی و فراوانی نعمت و وسعت معیشت خبرتان می دهد.
  • چرم الاغ را نیز ممکن است در خواب ببینید. یعنی چرمی می بینید، یا کیفی دارید که ذهن شما می گوید از پوست الاغ تهیه شده. معبران نوشته اند چرم الاغ را معرف مرد احمقی است که سر راهتان قرار می گیرد و ندانسته و احمقانه به شما سود می رساند.
  • چرم اسب می گوید با جوانمردی آشنا می شوید و از جانب او سود می برید.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب