ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چرخ

تعبیر خواب چرخ

تعبیر خواب چرخ

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چرخ در خواب گردونه زندگی است. چرخ و گردونه نظام کارند و بالاخره چرخ در خوابهای ما نماینده مجموع چیزهایی است که به آنها اتکاء داریم و می بالیم. مئل دانش، حسن سلوک، سابقه خدمت و تدبیر و آزادگی، و بالاخره سرمایه.
 
در اتومبیل هر چرخ نماینده یکی از اینهاست و یا چیزهای دیگری که شما بر آنها متکی هستید، اما ممکن است کسی نداند. چه بسا یک نفر بر هوش و زیرکی خویش متکی است، ولی او این تیزهوشی را نشان نمی دهد و یا اطرافیانش به آن آگاه نیستند و اگر هم آگاه باشند، معترف نمی باشند. هرکس خودش بهتر می داند که چه امتیازهایی دارد و به هر صورت چرخ را باید گردونه ای دانست که حیات شما بر آن می گردد و توقف ندارد. 

دیدن چرخ به تنهایی هشدار روح ماست برای جلب اعتماد و توجه به آنچه که در اطراف بیننده خواب می گذرد.

تعبیر خواب چرخ نو و سالم

اگر چرخی نو و سالم دیدید و آن چرخ به شما تعلق داشت، خواب شما می گوید زندگیتان خوب است و خوب می شود و این گردونه بر مدار درست میگردد و جای نگرانی نیست.

تعبیر خواب چرخ شکسته

ولی اگر چرخ شکسته و فرسوده و زهوار در رفته و غیر قابل مصرف در خواب مشاهده کردید، خواب شما از نابسامانی ژرفی خبر می دهد که پیش می آید.

تعبیر خواب چرخ های اتومبیل

چنانچه اتومبیلی دیدید که به شما تعلق داشت و هر چهار چرخ آن سالم بود، زندگی شما بر ارکانی که ذکرشان رفت، خوب خواهد بود.
ولی اگر یکی از چرخها پنچر بود، خواب شما می گوید باید از جانب یکی از این مبانی که توضیح داده می شود، نگران باشید.
  • چرخ جلو سمت راست دانش است.
  • چرخ جلو سمت چپ سرمایه است.
  • دو چرخ عقب سابقه خدمت و آزمودگی و تجربه.
  • با این ترتیب خود بیننده خواب بهتر می تواند حدس بزند و تشخیص دهد که کارش از کجا لنگ است.
  • اگر چرخ شما پنچر بود، خوابتان می گوید هرچه هست، قابل جبران است.
  • ولی اگر چرخ نداشت و یا به طور کلی از بین رفته بود، خواب شما از خرابی عمیق کار خبر می دهد.

تعبیر خواب چرخ به شخصیت بیننده خواب

خودرو یا وسیله ای که بر چرخها مستقرند، معرف شخصیت شماست. اگر چرخهای خوب و سالم داشتید، اما این چرخها زیر یک گاری شکسته و قراضه بود، خوابتان می گوید نقص از خود شماست نه امکاناتی که در اختیار دارید و چنانچه چرخها زیر وسیله ای شیک و مجهز بود، خواب می گوید شخصیت قابلی دارید که با وجود امکانات پیشرفت شما مسلم به نظر می رسد.

تعبیر خواب تعدد چرخ ها

داشتن تعداد زیادی چرخ نشان آن است که امکانات متعددی در اختیار دارید. با توجه به مطالبی که درباره چرخ گفته شد، خودتان می توانید خواب خویش را تعبیر کنید.

ماجرای واقعی یک خواب

قریب بیست و پنج سال پیش شخصی در خواب دید سوار یک گاری است که آن گاری فقط یک چرخ دارد و به جای چرخ دیگر گاری، کمد لباس همسرش را قرار داده اند تا گاری واژگون نشود. این شخص خواب خودش را برای خانم «آتیانوس» معبر یونانی تعریف کرد و افزود:
– در خواب دیدم که خودم یک چرخ بالای گاری نهاده ام. از گاری پیاده شدم که چرخ را به جای کمد لباس زنم ببندم، اما آن چرخ به قدری کوچک و محقر بود که به گاری نمی خورد. ضمنا به جای یابو یا اسب به گاری، الاغ چوبی از نوع بازیچه بچه ها بسته بودند که هرچه شلاق می زدم، راه نمی رفت.
او با این تعریف تعبیر خواب خود را خواست.
خانم « اتیانوس» معبر از او پرسید: 
-آیا همسرت ثروتمند است؟ مرد خندید و پاسخ داد:
– ثروتمند؟ همسرم در هفت آسمان یک ستاره هم ندارد. پدرش هم ثروتمند نیست و با همان پولی که من از درآمد مغازه به او می دهم، زندگی می کند.
– چرا شما از درآمد مغازه خودتان به پدر زن خود سهم می دهید؟
– چون با من شریک است. وقتی می خواستم این مغازه را در خیابان مهر نارمک بخرم، پول کافی نداشتم. پدر زنم مبلغ چهل و پنج هزار تومان به من داد و من و او با هم شریک شدیم. در آن موقع پدر زنم در پست و تلگراف کار می کرد و یک کارمند ساده بود. قرار شد نصف درآمد مغازه را به او بدهم.

خانم “آتیانوس” به او گفت: 

-آن گاری که در خواب خود دیدید، شخصیت شما و زندگی شماست. چرخها نماینده سرمایه و تجربه شما هستند و کمد لباس همسرتان گویای این است که نیمی از زندگی شما بر پول او متکی است. اگر پول پدر همسرتان نباشد و اگر بر همسرتان و پدرش متکی نباشید، شخصاً همان چرخ کوچک هستید که نمی توانید گاری را به حال تعادل در آورید. پول و سرمایه شما کافی نیست و نمی تواند چرخ زندگی شما را پیش براند، زیرا نیمی از درآمدتان را به پدر زن خویش می پردازید. اینک اگر بتوانید مستقل شوید و کمد لباس همسرتان را دور بیندازید، آن چرخ کوچک بزرگ می شود و جا می افتد. الاغ چوبی و بازیچه بچه ها به یابوی زنده مبدل می گردد و گاری پیش می کشد و همراه می برد. خواب شما با روشنی این واقعیت را نشان می دهد. در حقیقت زندگیتان در خواب با ذهن و ضمیر ناخودآگاهتان درددل می کند تا با اشارات و علائم به شما آگاهی بدهد.
مرد مذکور وقتی این سخنان را شنید، دقیقه ای به فکر فرو رفت و بعد به خانم آتیانوس گفت:
 عجیب است خانم … شما بهتر از خودم زندگیم را دیدید و فهمیدید و تشریح و تحلیل کردید. حقیقت همین است که شما گفتید و من از امروز می روم که مستقل شوم.

ملاحظه می کنید که خوابها چطور با دقت و روشنی نشیب و فراز زندگیمان را نشان می دهند و مشخص می کنند؛ فقط باید آگاهی داشت و تشخیص داد.

 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب