ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

3 + دو =

بستن
بستن

تعبیر خواب چای

تعبیر خواب چای

تعبیر خواب چای

براساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چای خشک غم و غصه و اندوه و گرفتاری است. توجه بفرمایید که غم و غصه است، نه مصیبت و بلا. غم و غصه از نوع اوقات تلخی خانوادگی، قهرهای معمول بین زن و شوهر و بگومگوهای کدورت آور فامیلی می باشد.

چای دم کرده محبت و دوستی است. این محبت و دوستی نیز از نوع ملایم و لطیف آن است، نه شدید و عاشقانه. محبت خواهر و برادری، محبت مادر فرزندی و انواع مهر و دوستی های خانوادگی.

چای پدیده ای جدید

این توضیح از آن جهت داده شد که چای یک پدیده جدید است. در قدیم چای وجود نداشت و طبعا معبران پیشین چیزی درباره آن ننوشته اند. حتی برای غربیها و اروپائیان هم پدیده ای است که سابقه تاریخی و کهن ندارد، لذا تعابیر سنتی و عقاید فولکوریک درباره چای موجود نیست.

تعابیری را که می نویسم (منوچهر مطیعی)، مبتنی است بر تجربه شصت ساله و مقداری هم نظرات و عقایدی که همراه خود چای از زادگاهش آمده و به ما رسیده است.

پس گفتم که چای خشک غم و غصه و گرفتاری است و مقدار این غم و غصه بستگی دارد به مقدار چای خشک که در خواب می بینیم و چای دم کرده مهر و دوستی است.

اگر بینیم که یک یا چند قوطی چای از مغازه خریده ایم، برای ما غم و غصه پیش می آید.

ولی اگر مانند چای فروشی های شمال کشور انبوهی چای خشک روی هم ریخته مشاهده کنیم، با کوهی از مشکلات روبرو خواهیم شد.
همین طور است اگر کسی چای خشک به ما هدیه کند و یا ما به کسی بدهیم که در صورت اول او غم و اندوه برای ما می آفریند و در شکل دوم ما سبب ناراحتی او خواهیم شد.

اگر چند بسته یا مقداری چای خشک خریدیم و به خانه بردیم، خانواده را نیز در ناراحتیهای خود شریک میکنیم.

اما برعکس اگر چای خشک را از خانه بیرون ببریم، اندوه را از دل اهل خانه بر می داریم و سبب تسکین و آرامش خانواده می شویم.

تعابیر چای دم کرده

چای دم کرده محبت و دوستی است و مقدار آن بستگی دارد به موقعیت و وضعیتی که مشاهده میکنیم و در خواب خود می بینیم.

اگر سفرهای گسترده و بساط چای را آماده کرده بودیم، نشان آن است که محیطی گرم خواهیم داشت و در خانه و خانواده صاحب راحت و آرامش هستیم. اگر این بساط را دیگری هم آماده کرده باشد و ما آن را در خواب ببینیم، تعبیر همین است.

اگر در خواب کسی استکان چای به ما تعارف کرد مورد، محبت قرار می گیریم و چنانچه ما به کسی چای تعارف کردیم، این اوست که از جانب ما محبت می بیند. اگر استکان از دست ما بیفتد و چای بریزد، او ناسپاسی می کند، ولی بستگی به این دارد که چای را از چه کسی گرفته باشد.

در خواب اگر چای از دست ما بریزد و دست و پایمان بسوزد، احساس آرامش و راحت می یابیم. ولی اگر چای بریزد و نسوزاند و در عالم خواب احساس سوزش نکنیم، موردی پیش می آید که به قدر همان سوختگی که باید باشد، ناراحت می شویم و رنج می بریم و غصه میخوریم.

رنگ چای در خواب

اگر در خواب چای که مینوشیم رنگ نداشته باشد، بی حقیقتی و فریب و نیرنگ می بینیم. چنانچه کسی به ما چنین چای بی رنگی تعارف کند، باید در صداقت او شک داشته باشیم. اگر ما به دیگری در خواب چای بی رنگ تعارف کنیم، تعبیر همین است که ما صداقت و حقیقت نداریم.

اگر چای زیاد پررنگ باشد، مبالغه است و زیاده روی در ابراز محبت که خود رنج دهنده است.

اگر چای در خواب تلخ باشد، محبت نابجاست که آن هم در جای خود تلخ است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب