ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چاپ

تعبیر خواب چاپ

تعبیر خواب چاپ

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چاپ و چاپخانه در خواب تجسم و تصویری است از ارتباط.
 
معبران شرقی و اسلامی در این باره طبعاً چیزی ننوشته اند، ولی خواب شناسان غربی چاپ را همین ارتباط و سود و زیان حاصله از آن تبدیل کرده اند.

تعبیر خواب دیدن چاپخانه بزرگ

اگر در خواب چاپخانه ای بزرگ مشاهده کنید؛ چه آن چاپخانه به شما تعلق داشته باشد و چه به دیگری، خوابتان می گوید در جریان حادثه ای بزرگ قرار می گیرید که بسیاری از مردم دیگر نیز در آن شریک کند و یا پس از وقوع حادثه نتیجه اش شامل حال ایشان می شود.
اگر در خواب چاپخانه ای بزرگ دیدید که به خودتان تعلق داشت،حادثه ای اتفاق میافتد که شما در آن موثرید و یا به وجود اوردندۂ آن هستید و این حادثه چنان است که خبرش و اثرش به گوش همۂ مردم میرسد و شما شاخص میشوید و نگاهها به طرف تان برمی گردد.
 
همان طور که قبلاً هم نوشتن این در صورتی است که شما شاغل آن حرفه نباشید که اگر باشید، خوابتان هیچ تعبیری ندارد.

تعبیر دیدن چاپخانه به خبر بزرگ

اگر در خواب دیدید در یک چاپخانه هستید و کسی دیگر پشت ماشین قرار دارد و چیزی چاپ می کند خبری مهم به گوش شما می رسد و یا شاهد واقعه ای مهم میشوید.اگر کسی یک بسته کاغذ چاپ شده به دست شما سپرد (مثل کارت ویزیت، فاکتور و یادداشت) در بیداری پولی به شما می رسد. پولی که همان طور دست دسته و بسته بندی شده و مقدارش بستگی با مقدار کاغذ بسته بندی شده در خواب دارد. اگر شما چنین بسته ای را به کسی دادید، پول به گیرندۂ بسته می رسد و شما عامل رسیدن یا رسانیدن آن هستید.

تعبیر دیدن چاپ چیزهای منکر در خواب

چنانچه در خواب خود ببینیدچیزهایی منکر، چاپ می کنید؛ (در خواب پول نیز از منکرات و مکروهات است، البته اسکناس)، مثل اسکناس، ورق گنجفه و عکس های زشت و صور قبیحه،خواب شما می گوید میل به انجام گناه در شما زیاد است و باعث انتشار یک فکر غلط و یا شیوع یک گناه بزرگ می شوید.

تعبیر دیدن چاپ کتب نیک در خواب

اگر در خواب خود ببینید که کتب خوب مثل قرآن، نهج البلاغه،کتابهای الهی و یا عکس انبیا و مقدسان را چاپ می کنید، خوابتان می گوید میل به تزکیه و تبری در شما زیاد است و به زودی راه خیر و صلاح در پیش می گیرید تا از اعمال گذشته خود(اگر زشت بوده) پشیمان میشوید و توبه می کنید.

تعبیر دیدن چاپ مناظر در خواب

اگر در خواب ببینید که منظرهای چاپ می کنید به سفر میروید و سفر شما با منظره ای که چاپ می کنید، تناسب مستقیم دارد.
  • اگر منظرۂ کوهستان باشد، به کوهپایه میروید.
  • اگر تصویر دریا باشد، سفر دریایی می کنید و یا حداقل به ساحل دریا می روید.

تعبیر دیدن چاپ عکس در خواب

اگر دیدید عکس کسی را چاپ می کنید:

  • چنانچه عکسی که چاپ می کنید چهرۂ آشنا باشد، با دوستی که مدتهاست او را ندیده اید، ملاقات خواهید داشت.
  • اگر سفر کرده ای دارید، او از سفر باز می گردد.
  • چنانچه عکس قیافه ای ناآشنا داشته باشد، از جانب شخصی بزرگ احضار می شوید و یا کاری به شما محول می گردد.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب