ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

2 × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب چانه

تعبیر خواب چانه

تعبیر خواب چانه

براساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چانه یا «زنخ» کلمه ای صددرصد فارسی است. ذقن عربی آن است که جمع آن «اذقان» می باشد. ذقن نیز در زبان فارسی رایج است و شعرا به جای چانه بیشتر کلمه ذقن را به کار گرفته اند. به هر حال در اینجا چانه را مورد بحث قرار می دهیم که همان زنخ و ذقن است.

چانه در خواب غرور و شخصیت و عزت و اعتبار شماست.

چنانچه در خواب ببینید چانه شما فرم و حالت خودش را از دست داده و غیر طبیعی شده، به آبرو و حیثیت شما لطمه وارد می آید.
 
اگر در خواب خود ببینید چانه شما بزرگ شده، نزد خانواده خود و دیگر دوستان فاقد عزت و اعتبار خواهید شد.
 
اگر ببینید از اندازه طبیعی کوچک تر شده، همین تعبیر را دارد؛ مضافا اینکه زیان مالی می بینید.
 
اگر در خواب ببینید چانه ای متناسب و شکیل دارید، به طوری که خودتان از دیدن آن خوشتان می آید، خوب است.
 
اگر در خواب خود ببینید روی چانه شما ریش روییده، در صورتی که در بیداری ریش نداشته باشد، خوابتان می گوید بر عزت و احترام شما افزوده خواهد شد.
 
اگر در بیداری ریش داشته باشید و در خواب ببینید ریش شما را تراشیده اند و یا ریش ندارید، خوب نیست؛ زیرا نشان آن است که به حیثیت و آبروی شما لطمه وارد می آید.
 
اگر در خواب خود ببینید که از چانه شما خون می آید، مثلا صورت خود را تراشیده اید و از محل بریدگی تیغ ریش تراش خون جاری شده، به اندازه خونی که از چانه شما فرو می چکد و یا از بدنتان خارج می شود، زیان مالی می بینید.
اگر زیاد باشد، زیان مالی شدید و زیاد است و اگر خون کم باشد، زیان کوچک و مختصر است.

ریش در خواب

اگر بر چانه شما ریش درازی روییده بود، گرفتاری شغلی پیدا می کنید. غرض از گرفتاری دردسر و ناراحتی نیست، بلکه غرض این است که در کار آنقدر غرق می شوید که گذشت زمان را احساس نمی کنید … یا نوعی ریاست و شیخوخیت تحصیل می نمایید که دیگران به شما مراجعه و کسب تکلیف می کنند.

تغییر شکل چانه

اگر بیننده خواب ببیند که چانه اش کج شده، در بیداری مورد سرزنش و شماتت واقع می شود و سر زبانها می افتد و مردم پشت سرش حرف می زنند.
اگر در خواب ببینید دو چانه دارید، نشان آن است که گرفتار نخوت و غرور زیان بخشی می شوید. غروری که به شما لطمه وارد می آورد و زیان می بینید.
خوابتان می گوید باید مراقب اعمال و رفتار خویش باشید و خود را به دست نخوت و غرور نسپارید.
 
اگر در خواب خود ببینید اصلا چانه ندارید و زیر لب پایین شما بدون برجستگی و صاف است، نشان آن است که بی حرمت و عزت می شوید و به اعتبار شما لطمه می خورد.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

 

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب