ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

4 × 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چاق

تعبیر خواب چاق

تعبیر خواب چاق

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چاقی و فربه در خواب نشان سلامت نیست، اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد .

تعبیر چاق شدن لاغر در خواب

چنانچه لاغر باشید و در خواب خود ببینید چاق شده اید، وضع مالی شما بهبود مییابد و غم و اندوهتان رفع می گردد، مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید. چون در خواب نیز چاقی زیاد و عدم تناسب خوب نیست، همین طور که در بیداری خوب نیست و نوعی بیماری شناخته می شود.

تعبیر چاق شدن زیاد افراد لاغر در خواب

اگر در خواب ببینید زیاد چاق شده اید، به طوری که تغییر شکل داده اید، نیکو خوابی ندیده اید. چون خوابتان می گوید دچار عدم تعادل مالی میشوید و وضع شما آشفته می گردد. اگر در خواب دیگری را که لاغر است چاق ببینید، تعبیر همین است .

تعبیر چاق شدن نیمی از بدن در خواب

اگر در خواب خود ببینید نیمی از بدنتان چاق شده و نیمی دیگر لاغر است (البته تورم با چاقی فرق دارد که این تفاوت را در عالم خواب ذهن شما القا می کند) ازنظر مالی نوعی نگرانی دارید و ضمنا دچار تشویش مالی می شوید. اینجا قسمت چاق بدنتان نشان فراخی نعمت و فراوانی روزی نیست، بلکه قسمت لاغر آن جنبه منفی را نشان می دهد .

تعبیر چاق و لاغر شدن صورت در خواب

اگر در خواب ببینید صورتتان چاق شده، اما بدن تان لاغر است، عملی انجام می دهید که خودتان فکر میکنید کار خوبی می کنید، اما واقعاً خوب نیست و موجب شرمندگی شما می شود.
اگر در خواب ببینید صورتتان لاغر و چشمانتان گشاد شده، اما بدنتان چاق و متناسب است ،خواب شما می گوید در آینده گرفتارحرص و آز و طمع شدید میشوید. طمع شما آنقدر زیاد می شود که هرچه بگیرید و بخورید و هر چه سود عایدتان شود سیر نمی شوید و کافی نمی دانید.

تعبیر تنگ و گشاد شدن لباس در خواب

اگر در خواب خود ببینید به طوری چاق شده اید که لباس تان را نمی توانید بپوشید، اشتباهی مرتکب می شوید که آبرو و اعتبارتان در خطر قرار می گیرد.
همین طور است اگر در خواب ببینید آنقدر لاغر شده اید که لباس بر قامتتان آن نمی گیرد، زیرا لباس نشان شرافت و حرمت مرد است.
چنانچه چاق باشید و در خواب خودتان را لاغر ببینید ،نشانه آن است که نسبت به سلامت خود و یا وضع و موقعیتی که دارید، نگران هستید، اما گویای این نیست که در آینده دچار نگرانی و تشویش می شوید.

تعبیر خواب خواب زن لاغر و چاق

اگر زنی لاغر باشد خود را در خواب چاق ببینید -به شرطی که آرزوی چاقی نداشته باشد- در خانه و خانواده عزت و احترام بیشتری می یابد.
اگر چاق باشد و خود را لاغر ببیند ،خواب به او می گوید از شوهر و افراد خانواده اش چیزی را می طلبد که آنها در اختیارش قرار نمیدهند.
 
به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب