ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

4 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چاقچور

تعبیر خواب چاقچور

تعبیر خواب چاقچور

براساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چاقچور نوعی جوراب گشاد زنان بود که بانوان محجبه می پوشیدند. این جوراب دارای این خصیصه بود که فرم و شکل پای زن را نشان نمی داد.

چاقچور نیز مانند سایر البسه زنانه چیزی نیست که مردان به خواب ببینند. شاید مردان امروز اصولا ندانند چاقچور چگونه بوده که به خواب خود ببینند.

با این وجود چاقچور لباس مخصوص زنان است و اگر هم در خواب مردان تجسم یابد، بی تردید به زن می رسد و به همسر بیننده خواب ارتباط می یابد.

چاچقور در خواب مردان

اگر مردی در خواب خود ببیند برای همسرش چاقچور خریده، یا چاقچور به او هدیه می دهد، خوابش می گوید نسبت به آن زن اعتماد و اطمینان ندارد. از بابت وفاداری همسر خویش نگرانی دارد و به او مطمئن نیست.

اگر مردی در خواب ببیند چاقچور همسرش را پاره کرده، یا مخفی نموده، بین زن و شوهر اختلاف شدید پدید می آید. این خواب زمینه نامساعد اخلاقی مرد نسبت به همسرش را نشان می دهد. و طبعا مردی که به این مرحله از تشویش برسد، نمی تواند مرد یا شوهری سازگار باشد.

چاچقور در خواب زنان

اگر زنی در خواب خود ببیند چاقچور خریده و یا کسی به او هدیه داده، نشان آن است که نسبت به حسن ظن شوهر و اطرافیان نسبت به خودش تردید دارد.

اگر زنی در خواب ببیند چاقچور پوشیده، در خانه و خانواده محترم و عزیز می شود.

اگر زنی در خواب خود ببیند چاقچور پوشیده، اما بقیه بدنش لباس پوشنده و مناسب ندارد، نشان آن است که در امور خانه و خانواده و کلا در امر زناشویی موفق نیست و این ناکامی در آینده نیز باقی می ماند.

اگر زنی در خواب ببیند چاقچورش سوراخ است، با شوهرش اختلاف پیدا می کند و بگو مگوی آنها مدتی ادامه خواهد یافت. نوشته اند این خواب به دلیل بیماری نیز هست.

پارچه چاقچور

چاقچور را معمولا از دو رنگ پارچه می دوختند؛ چاقچور سفید را در خانه و درمهمانی ها می پوشیدند. چاقچور سیاه را بیرون خانه به پا می کردند.

در این صورت اگر زنی در خواب ببیند چاقچور ناهمرنگ و یا چاقچور با رنگ غیر متعارف پوشیدهاست، نشان آن است که در آینده غمگین می شود و یا مورد اتهام و افترا قرار می گیرد؛ به خصوص رنگ قرمز.

اگر زنی ببیند چاقچور لنگه به لنگه و یا پشت رو پوشیده، مورد سؤال قرار می گیرد و به همین علت غمگین و افسرده می شود. سوراخ یا پاره بودن چاقچور می تواند همین تعبیر را داشته باشد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب