ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب چارقد و روسری

تعبیر خواب چارقد و روسری

تعبیر خواب چارقد

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

چارقد معرف شرم و حیا و استنکاف و خویشتن داری بینندۂ خواب است.
این خواب را معمولا زنان می بینند و مردان به ندرت اتفاق میافتد که در خواب خود چارقد مشاهده کنند، مگر اینکه در ارتباط با یک زن باشد و یا جایی از خواب چارقد به زن برسد. در واقع چارقد همانطور که میدانیم پارچه ای است به شکل مربع که چهار ضلع آن را برابر می گیرند و به همین مناسبت است که آن را چهار قد می نامند.
در گذشته مرسوم بود و شاید هم اکنون نیز در بسیاری از نقاط ایران رسم باشد که زنان درتمام طول روز چارقد به سر می کنند. آنها که خیلی در نمایش زیبایی خویش و حفظ تناسب چهره اصرار داشتند، چارقد خویش را آهار می زدند و به آن فرم می دادند.

تفاوت چارقد با روسری

  • فرق چارقد با روسری در همین است که روسری را به وقت ضروری جهت حفظ رعایت حجاب به سر می کنند، ولی چارقد را همه وقت همراه دارند و می پوشند.
  • در گذشته، مخصوصا خانم هایی که پا به سن می گذاشتند،حتما چارقد داشتند.
  • به علاوه چارقد را از پارچه ای نرم و معمولاً سفید تهیه میکردند، ولی روسری تابع این قاعده و قانون نیست.
  • روسری را از رنگهای مختلف و با نقوش گوناگون تهیه میکنند،ضمناً آهار نمی زنند.

تعبیر چارقد در خواب مردان

مشاهده چارقد در خواب برای مردان نیکو نیست و تخفیف شأن تعبیر می شود.

چنانچه مردی در خواب خود ببیند که چارقد خریده و یا به او هدیه داده اند، موردی پیش می آید که سبک میشود و به شخصیت او اهانت وارد می گردد و از این بدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند چارقد به سر کرده است. در این صورت مورد تمسخر و استهزا قرار میگیرد و مردم با انگشت او را به هم نشان خواهند داد و بعد خواهند گفت . یعنی انگشت نما میشود.

تعبیر چارقد در خواب زنان

دیدنی این خواب برای زنان طبیعی است و چنانچه زنی ببیند، چارقد سفید و تمیزی پوشیده، در محیط خانه و خانواده معزز محترم تر می شود و کلاً هر جا که عفت و شرم و حیای زنانه کارایی و ارزندگی بیشتر دارد، شاخص می گردد.

چنانچه بیننده خواب زن باشد و ببیند چارقد یا روسری کثیف و پاره ای دارد، در محیط خانواده غمگین و افسرده میشود و اندوهی به او میرسد.

تعبیر چارقد پوشیدن در خواب به سفر رفتن

اگر در خواب ببینید لباس پوشیده و در پایان خواستید چارقد به سر کنید،ب ه مخصوص اگر کفش به پا داشته باشید، نشان آن است که به سفر می روید .

تعبیر اندازه ی چارقد و روسری در خواب

چارقد بیننده خواب اگر بزرگ و بی قواره باشد، در محیط خانواده گرفتار نابسامانی و پریشانی می شوید و احیاناً بین زن و شوهر اختلاف پدید میآید که البته به اختلاف سلیقه منوط است، اختلافی که به بن بست نمی رسد .
اگر چارقد آنقدر کوچک باشد که سر بیننده خواب را نپوشاند، خواب میگوید چیزی هست که از آن وحشت دارد و نگران افشای آن است. نگرانی از افشای رازی است که در درون خویش نهفته دارد .

تعبیر رنگ چارقد و روسری در خواب

  • اگر بیننده خواب ببیند چارقد سرخ رنگی دارد، هیجانی در زندگیش پیدا می شود.
  • اگر چارقد یا روسری سیاه باشد، هم خوشحال می شود هم و معزز و محترم ،به شرطی که قطعات دیگر لباس نیز سیاه باشد.
  • چارقد سبز نشانه خرمی و نشاط است و باروری و متنعم شدن از نعمات خداوند می باشد.
  • چارقد زرد رنگ از بیماری و افسردگی خبر می دهد و بدتر می شود اگر کثیف و پاره باشد.

تعبیر دادن و گرفتن چارقد و روسری در خواب

چنانچه در خواب کسی چارقد به شما داد، خوب است و خواب شما می گوید که عزیز و محترم می شوید.

اگر کسی چارقد شما را گرفت، مورد اهانت قرار می گیرید. به خصوص اگر چارقد شما را بکشد و به زور بگیرد.

چنانچه کسی چارقه شما را پاره کرد، برای شما آبروریزی به وجود می آورد و به شما لطمه شدید میزند که البته به هیچ وجه خوب نیست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب