ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب پینه دوز

تعبیر خواب پینه دوز

تعبیر خواب تعبیر خواب پینه دوز

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پینه دوز در خوابهای ما به دو نوع ممکن است دیده شوند.

اول:

پینه دوز یا کفش دوز، یا کفش دوزک حشره ای است از رسته «قاب بالان» که برعکس حشرات دیگر مفید است و از آفات، شته درختان میوه و انگل بوته های گل تغذیه می کند. این حشره ای است مفید که دیدنش در خواب تعبیر حشرات دیگر مثل بید را ندارد و «دشمن ضعیف» تعبیر نمی شود.

در مورد پینه دوز تعبیر نیکو داشته باشید؛ چون افراد کوچکتر خانواده شما، خدمتکار، کارمند و اشخاص دیگر که نسبت به شما حسن نیت دارند و نمی توانند حسن نیت خود را نشان دهند و وفاداری خود را ثابت نمایند، در خوابهای ما به صورت پینه دوز – یعنی همین حشره خوش نقش، ظاهر و متجلی می شوند.

دوم:

پینه دوز کسی است که کفش های کهنه و نیمدار را تعمیر و مرمت می کند، واکس می زند و میخ می کوبد.

چنانچه در خواب دیدید خودتان پینه دوزی و کفش تعمیر میکنید، بی تردید نقائص و خرابی هایی در کار شما هست که خودتان بیشتر واقفید و فرصتی پیش می آید که در آینده نه چندان دور جبران نمایید.

اگر دیدید دیگری پینه دوزی می کند و کفشی که او در دست تعمیر دارد متعلق به شماست، کسی به یاری شما برخواهد خاست و کمکی به شما می شود که نگرانی هایتان را رفع می کند.

اگر کفش متعلق به شما نبود و فقط کفشدوز را دیدید، خواب می گوید عیبی در کارتان هست.

اگر در خواب خود دیدید که پینه دوز کفشی را آماده کرده و خودش به پای شما می کند، به یاری و یا به تقاضا و پیشنهاد کسی راهی سفر می شوید و این سفر مطلوبی نیست و خوبی و بدی آن بستگی به تعمیر و پارگی کفشهای شما دارد.

اگر در خواب کفشی را که احتیاج به تعمیر دارد، از پای درآوردید و به پینه دوز سپردید، در مورد مشکلات ناشی از عیوب خویش به شخصی اعتماد و به هم او اعتراف می کنید.

به هر حال پینه دوز در خواب ساتر العیوب شما نیست، اما کسی است که در رفع نقائص به شما کمک می کند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب