ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پیغمبران

تعبیر خواب پیغمبران

تعبیر خواب پیغمبران

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

حکم کلی در مورد خواب دیدن پیغمبران این است که رؤیای انبیاء و اولیا میمنت و شگون دارد، اما بیشتر منوط است به وضعی که در خواب می بینیم.
 

پیغمبری در خواب خود را معرفی نمی کند که ما بدانیم کدامین نبی و رسول را خواب خود دیده ایم. شاخصی نیز وجود ندارد که به کمک آن بتوانیم بفهمیم و هویت آن پیغمبر را تشخیص دهیم. این اولا بستگی به نیت ما دارد، دوما ذهن مضاعف ما در والے خواب به ما می گوید که چه شخصیتی در خواب بر ما ظاهر شده است.

ندیدن چهره پیغمبران در خوا و ذهن مضاعف

از غالب کسانی که پیغمبران و ائمه را در خواب دیده اند وقتی سئوال کنید، پاسخ می دهند «چهره ایشان را ندیدم» یا اینکه میگویند «رویشان پوشیده بود» و یا «صورتشان نورانی و غیرقابل رؤیت بود» اما همین افراد می گویند چه کسی را در خواب دیده اند، زیرا در این مرحله ذهن مضاعف به کمک آنها می شتابد.

تعبیر خواب پیغمبران به نیکویی

در هر صورتی که خواب پیغمبران و ائمه و اولیاء الله را ببینیم، نیکو خوابی است که میمنت دارد.
 
 ولی معبران پیشین نوشته اند:
  •  اگر پیغمبری را در خواب خود خوشحال و مسرور دیدیم، نشان بهروزی و شرف و جاه و منزلت است و اینکه وضع مادی و معنوی بیننده خواب روز به روز بهتر می شود. 
  • چنانچه آن پیغمبر یا ولی را آزرده و غمگین دیدیم، تعبیر خلاف حالت نخست است.
 
 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب