ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

3 + دو =

بستن
بستن

تعبیر خواب پیشانی

تعبیر خواب پیشانی

تعبیر خواب پیشانی

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در محاورات روزمره زیاد راجع به پیشانی صحبت می شود. مثلا می گویند «هر چه بر پیشانیش نوشته، همان می شود» و یا «فلانی پیشانیش بلند است» یعنی آدم خوشبخت و سعادتمندی است.
از این قبیل ضرب المثلها زیاد هست که در همه آنها پیشانی را نماینده و آیینه بخت سرنوشت شناخته اند. در خوابهای ما نیز پیشانی نماینده قدر و منزلت بیننده خواب است.

تعبیر پیشانی به آیینه بخت و سرنوشت

«ابن سیرین» استدلال می کند که چون پیشانی محل سجدۂ حضرت باریتعالی است در بدن آدمی موضعی ارزشمند است. این است که غالب معبران پیشانی را آیینه بخت و سرنوشت شناخته اند و عده ای نیز معتقدند که پیشانی بیننده خواب فرزند یا فرزندان
اوست.
چنانچه در خواب خود ببینیم پیشانی بلند و صاف و روشنی داریم که هیچ خط یا لکه ای بر آن دیده نمی شود، آینده ای روشن در پیش داریم و خواب ما میگوید راهی هموار پیش روی ما قرار میگیرد که بدون تحمل زحمت و به آسانی پیش می رویم.
 
اگر بر پیشانی خود لکه ای از خون یا نشان دیگری در خواب دیدیم که کراهت انگیز و زشت نباشد، در مقام و منزلت تا جایی رفعت می یابیم و بزرگ می شویم که انگشت نما میگردیم و مردم همه درباره ما سخن می گویند.

تغییر شکل پیشانی در خواب

  • اگر دیدید پیشانی شما کوچک شده و منظره ای نامطلوب و زشت پیدا کرده، باید نگران آینده خود باشید.
  • اگر در خواب دیدید پیشانی شما شکل طبیعی خود را از دست داده، زیانی متوجه شما میگردد.

روییدن مو در پیشانی

اگر در خواب خود ببینید که بر پیشانی شما موی رسته، به مقدار موی رسته شده وام دارید و یا وام دار می شوید.

اگر در خواب خود ببینید که بر پیشانی شما موی رنگین یا رنگهای غیر معمول روییده، خانواده شما چنان خرج می کنند و یا خرج زائد به وجود می آورند که در نتیجه شما را مقروض و بدهکار می کنند.

اگر بیننده خواب ببیند که لکه یا زخم، یا زگیل زشت و کراهت انگیزی بر پیشانی به وجود آمده، بیننده خواب غمگین می شود.

اگر بر پیشانیش چیزی نوشته بود که حتب  نتوانست بخواند، در آینده صاحب فرزندی می شود که سرنوشت ساز است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب