ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پیری

تعبیر خواب پیری

تعبیر پیری در خواب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

سالمندان در بیداری ما و در محیط خانواده عزت و احترام خاصی دارند و دارای جایگاه والایی هستند. این خاص مشرق زمین و به خصوص خانواده های ایرانی است.

در غرب با فرهنگ خاصی که دارند، سالمندان و بزرگتران خانواده نه فقط احترام و عزت ندارند، بلکه از محیط مألوفشان رانده می شوند و جوانان بد فرهنگ و یا بی فرهنگ آنها را به خانه های مخصوص سالمندان می سپارند.

پس تعابیری که معبران خارجی و غربی برای پیری و پیرزنان و پیرمردان در کتابهای تعبیر خود نوشته اند، از نظر ما کلا بی ارزش و غیرقابل انطباق است. 

این قبول اجتماعی عینا در خواب نیز هست.

یعنی اگر در خواب دیدید که خودتان پیر شده اید و موی سفید و قد خمیده دارید، ارزش و احترام و عزت شما افزوده می شود.

چنانچه در خواب خود پیرمردی را ببینید که او را نشناسید، ولی با او سخن بگویید، حرف بزنید و یا همراه باشید و یا به هر علت دیگری برخوردی مطلوب بین شما اتفاق بیافتد، از جانب شخصی، جوانمردی و بزرگواری می بینید که انتظارش را ندارید.

این بهتر است که پیرمرد ناشناس خواب شما سالم و خوشحال و بشاش باشد.

اگر پیرمرد ناشناسی را که در خواب ملاقات می کنید رنجور و نالان و گرفته خاطر و جبین درهم کشیده باشد، از جانب کسی به شما غم و اندوه می رسد که انتظارش را ندارید. 

معبران غربی در خوابنامه های خویش پیرمرد با پیرزن خوابها را سمبول افسردگی، از کارافتادگی، بیهودگی و انگل و مزاحم بودن شناخته و آنچه نوشته اند، در همین زمینه ها است.

این تعابیر البته برای خود آنها درست است، زیرا ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم و برداشتهای اخلاقی و اجتماعی ایشان دارد.

لیکن در مشرق زمین که پیوند عاطفی افراد خانواده محکم است و به هیچ علت مادی قابل گسستن و بریده شدن نیست؛ پیرمرد، یا پیرزن خوابها سمبول رحمت، برکت، خیر و نیکی، نعمت و دیگر خوبیها است.

اگر در خواب ببینید که یکی از آشنایان شما پیر شده، به همان اندازه که پیری او را مشاهده میکنید، معزز و محترم می شود.

اگر کسی که پیر و سالمند است، در خواب ببیند که جوان شده، به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می آید و بی حرمت می شود.

اگر جوانی در خواب ببیند که پیر شده، نیکوست.

دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خوب نیست. برای زنان تعبیر خاصی ندارد و بی تفاوت است.

همراهی با پیران در خواب بد نیست. مثلا اگر در خواب ببینید پیری را همراهی می کنید تا از خیابان بگذرد، خواب خوبی است.

اما همراه پیرمرد ناشناس به تاریکی یا جای نامعلوم رفتن خوب نیست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب