ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پیانو

تعبیر خواب پیانو

تعبیر خواب پیانو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پیانو در خواب نشان جاه طلبی و تفاخر بیننده خواب است. نبودن را بودن و جو را گندم نشان دادن و طبعا این حالت همانطور که در بیداری پسندیده نیست، در خواب نیز نماینده نیکویی ها نمی تواند باشد. بدترین نوع این حالت آن است که اولا اهل موسیقی و نواختن پیانو نباشید و پیانوی دیده شده هم کوک نباشد و صدایی ناخوشایند از آن شنیده شود.

تعبیر پیانو در خانه

اگر کسی در خواب خود ببیند که پیانویی در خانه دارد، در صورتی که اهل نواختن پیانو نباشد، در آینده ای نزدیک لازم است از قبول و انجام کارهایی که در قدرت و یا در شان او نیست، خودداری کند. چون با شکست مفتضحانه ای روبرو می شود

صدای پیانو در خواب

اگر کسی در خواب ببیند که دیگری برای او پیانو مینوازد و پیانو صدایی خوش و گوشنواز ندارد، خوابش گویای این است که در آینده او را به دروغ و ریا می ستایند؛ یا اخبار واهی و دلخوش کننده به او می دهند.
اگر نوازنده پیانو دیده نشود، ستاینده و دهنده اخبار واهی و دروغ یک زن است و اگر دیده شود و مرد باشد، با شخصی ریاکار و مزور و دروغگو روبرو می گردد.

تعبیر صدای خوش پیانو

چنانچه صدایی خوش و گوشنواز از پیانو شنیده شود، مدح و ستایش او را میگویند و بیننده خواب این دروغها و ریاکاری ها را باور می کند و فریب می خورد… بی آنکه واقعا شایستگی آن ستایش ها را داشته باشد.

تعبیر نواختن پیانو در خواب

اگر در خواب خود ببینیم که ما برای دیگران پیانو مینوازیم، در حالیکه اهل نواختن پیانو نباشیم، دروغی بزرگ می گوییم که در آن می مانیم و سر زبانها می افتیم. مردم درباره ما حرف می زنند و بد می گویند.

به هرحال پیانو در خواب سمبول جاه طلبی و مفاخره ماست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

 

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب