ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

پنج + 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز

تعبیر خواب پیاز

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پیاز اشتها انگیز است، اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند.

تعبیر پیاز به سخنان نسنجیده

سخنان نسنجیده ای که گاه میگوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست، در خوابهای ما به شکل پیاز و پیاز خوردن ظاهر می شوند.
اما برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام.

تعبیر خواب پیاز خام

اگر در خواب خود ببینیم پیاز خام می خوریم، در روزهای آینده سخنی زشت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد.

گشادگی در کار با خواب پیاز

اگر در خواب دیدیم مقدار زیادی پیاز داریم، خواب ماگویای آن است که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کار ما گشایشی به وجود می آورد.

تعبیر خواب پیاز به تأویل امام صادق (ع)

از امام جعفر صادق (ع) نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب، خوردن مال حرام است یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا که پشیمانی و ندامت می آورد.
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب