ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پوست

تعبیر خواب پوست

تعبیر خواب پوست

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

  • در خوابهای ما پوست به طور اعم مال است و دارایی،
  • مگر پوست شتر که میراث تعبیر شده است.
  • پوست گوسفند معاش.
  • پوست حیوانات درنده مثل شیر و پلنگ غنیمت تعبیر می گردد.

تعبیر خواب نسشتن بر پوست گوسفند

اگر دیدید در خواب بر پوست گوسفند فارغ و بی خیال نشسته و یا آرمیده اید، خواب شما می گوید معاشتان تا مدتی تأمین می شود و از این جهت خیالی آسوده خواهید داشت.

داشتن لباس از پوست در خواب

چنانچه دیدید که پوستی دارید یا لباسی از پوست پوشیده اید و یا حتی به عنوان زینت به کار برده و مثلا برای حفاظت تشکهای اتومبیلتان روی صندلیها انداخته اید و این پوست متعلق به شتر است، خواب شما از یک میراث خبر می دهد. یعنی کسی می میرد که مرده و ریگ او به شما خواهد رسید و این بستگی به مقدار پوستی دارد که در خواب می بینید.

داشتن فرش از پوست در خواب

اگر دیدید که فرشی بزرگ از پوست شتر دارید و یا تمام صندلی های اتومبیلتان را با پوست شتر پوشانیده اید، میراث بزرگی به شما می رسد و اگر این پوست کوچک بود، چیز قابل توجهی نصیب شما نمی شود.

کندن پوست گوسفند در خواب

اگر در خواب دیدید که گوسفندی ذبح شده و شما مشغول کندن پوست آن حیوان هستید، نشان آن است که از یک نفر که نسبتی با شما دارد، سود می برید و بهره مند می شوید.

چنانچه پوستی که می کنید مقداری گوشت به آن چسبیده باشد، خوابتان می گوید این پول به مصرف معاش شما می رسد و به بیننده خواب که شما هستید، امنیت و فراغ می بخشد.

تعبیر خواب پوست بدن خود انسان

اما پوست بدن خود انسان به نوشته «ابن سیرین» چیزهایی است که دارید و به آنها می بالید فخر می فروشید و بزرگی خود را منوط به وجود آن چیزها می انگارید. مانند خانه، اتومبیل، ویلا، حساب بانکی، سهام کارخانه ها و جواهرات و غیره.

تعبیر خواب پوست بدن سالم

چنانچه در خواب خود دیدید پوست بدنتان سالم و خوب است و نقصی در آن نیست (مانند خالکوبی، زگیل، پیسی و زخم و لکه و ماه گرفتگی) خواب شما از آینده ای نه چندان دور خبر می دهد که پولدار و متنعم خواهید شد و به خیلی چیزها که آرزو دارید می رسید.

چنانچه در خواب پوست بدن شخص دیگری را سالم و خوشرنگ مشاهده کردید که به نظرتان خوب و بی نقص آمد، به آنچه که دیگران دارند، مجذوب می شوید و احیانا حسد می ورزید.

تعبیر خواب پوست بدن به خرج زیاد

اگر قسمتی از پوست بدنتان بیرون و بقیه پوشیده بود، رازی از شما فاش می شود. اگر در حمام بودید و دلاک چرک زیادی از بدن شما گرفت که لوله لوله روی پوستتان دیدید، خواب شما می گوید خرجتان زیاد می شود و هزینه زندگیتان بالا می رود.

تعبیر خواب متورم شدن پوست بدن 

اگر در خواب دیدید که پوست بخشی از بدنتان متورم و کبود شده، غم و اندوهی برای شما می رسد و چنانچه دیدید پوستتان زرد شده، خواب شما از یک بیماری خبر می دهد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب