ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پوستین

تعبیر خواب پوستین

تعبیر خواب پوستین

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پوستین تا حدودی احکام پوست را دارد، فقط اینکه در حیوانات مختلف فرق می کند.

نقش پوستین

پوستین محافظ بدن در مقابل سرما است، ولی اگر تابستان پوستین بپوشیم، کاری نه فقط بیهوده، بلکه قابل تمسخر انجام داده ایم که مردم حق دارند به ما بخندند. در خواب نیز تقریبا همین تأویل هست.
چنانچه در خواب ببینید پوستین پوشیده اید، اگر در فصل باشد، امنیت و آسودگی خیال است و چنانچه غیرفصل باشد، خوابتان می گوید که به زحمت می افتید.

تعبیر پوستین پوشیدن در فصل و غیر فصل

پوستین پوشیدن در غیرفصل واکنش بی اعتمادی شما نسبت به موقعیتی است که دارید. چه کاسب باشید و چه کارمند، به هرحال احساس تزلزل می کنید و پوشیدن پوستین در غیر فصل این معنی را می رساند.

تعبیر پوشیدن  پوستین حیوانات

  • چنانچه در خواب خود ببینید پوستین از پوست شتر پوشیده اید، میراثی به شما می رسد و از این رهگذر صاحب ثروت می شوید.
  • اگر در خواب دیدید پوستینی از پوست گوسفند دارید، معاش شما تأمین می گردد.
  • پوست روباه در خواب گویای زنی است زیبا، ولی مکار و مزور. داشتن پوستینی از پوست روباه و یا هر نوع پوست روباه که به لباس شما افزوده شده باشد، زنی است زیبا و حیله گر که در کار شما نیرنگ به کار می برد، فریبتان می دهد و به دنبال خویش میکشد. این تعبیر برای مرد و زن یکسان است.
  • اما پوستینی از پوست سمور گویای زنی است توانگر و محتشم. چنانچه بانویی در خواب خود ببیند پالتویی از پوست سمور پوشیده، خواب او می گوید که از جانب زنی مالدار و قدرتمند حمایت می شود. این خواب برای مرد تعبیر مشابه ندارد، زیرا در علم تعبیر هر نوع پوشش و لباس زنان بر اندام مرد بد تعبیر شده است و سمور نیز از پوستهایی است خاص زنان.
  • پوستینی از پوست خرگوش زنی است متلون و بدعمل و چنانچه در خواب ببینید لباس یا پوستینی از پوست خرگوش دارید، خواب شما از وجود چنین زنی خبر می دهد که خوب است از او دوری کنید.
  • پوستین پلنگ، یوزپلنگ و دیگر درندگان تیره گربه سانان نقش دار معرف زنی است نجیب و با شخصیت و مالدار.

تعبیر خواب پوشیدن پوستین سوراخ

چنانچه در خواب خود ببینید پوستینی سوراخ شده و یا سوخته دارید، غمی برای شما می رسد. پوستین کثیف و متعفن و چرک از بیماری پرخرج خبر می دهد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب