ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پهلو

تعبیر خواب پهلو

تعبیر خواب پهلو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پهلو در خوابهای ما زن است.

«ابن سیرین» پهلو را زن تعبیر کرده و در «نفایس الفنون» به تصریح ذکر گردیده که پهلو در خواب زن و به خصوص همسر است.

تعبیر درد پهلو در خواب

اگر در خواب خود ببینید که پهلویتان درد می کند، در صورتی که در بیداری درد پهلو نداشته باشید، از جانب همسرتان آزردگی پیدا می کنید و چنانچه این خواب را یک خانم ببیند، زنی از بستگان شوهرش او را می آزارد که موجب آزردگی خاطرش می شود. مثل خواهر شوهر، یا مادر شوهر، یا خاله و عمه شوهر.

تعبیر تورم پهلو در خواب

اگر در خواب خود دیدید که پهلویتان متورم شده، همسرتان غم و کدورتی دارد که پنهان می کند؛ فاش نمی گوید. خواب شما می گوید که جستجو کنید و کدورت او را مرتفع نمایید.

تعبیر زائده ی پهلو به فرزند در خواب

اگر در خواب دیدید که بر پهلوی شما زائده ای روییده؛ مانند زگیل یا غده، خوابتان میگوید صاحب فرزند می شوید.

تعبیر دیدن پهلو در خواب دختران و پسران جوان

اگر جوانی در خواب خود ببیند که دست بر پهلو نهاده و یا پهلوی خود را می مالد و نوازش می دهد، به زودی ازدواج می کند.

اگر دختری ببیند که پهلوی خود را گرفته، خوابش می گوید زن یا دختری هست که نسبت به او حسد می ورزد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب