ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پنکه

تعبیر خواب پنکه

تعبیر خواب پنکه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

خانم “آتیانوس”، معبیر یونانی میگفت “تمام چیزهایی که تمدن جدید در اختیار ما نهاده، اگر به جا و به موقع باشد، در خواب خوب است؛ در غیر این صورت دردسر و ناراحتی و زحمت است. از آن جمله همین پنکه است”.
دیدن پنکه در خواب اگر در فصل استفاده از پنکه باشد، فرح و شادی تعبیر شده، اما اگر در غیر فصل باشد، زحمت و ناراحتی است.

تعبیر باد خنک پنکه در هوای گرم و سرد

  • چنانچه در خواب خود ببینید هوا گرم است و شما پنکه ای دارید که باد خنک می زند، موجبی برای خوشحالی و فرح و انبساط
    خاطر به دست می آورید و در روزهای آینده مسرور خواهید شد.
  • ولی اگر دیدید هوا سرد است و پنکه شما کار می کند و باد سرد و نامطلوبی به طرف شما می زند، خوابتان میگوید که کسی برای شما دردسر و مزاحمت به وجود می آورد.

تعبیر خواب پنکه خاموش

پنکه ای که خاموش باشد، علتی است بالقوه برای دلخوشی و پنکه ای که بتوانید آن را به کار بیاندازید، زحمت و ناراحتی است که پیش می آید و تلاشی است که باید در روزهای آینده انجام دهید.

اگر در خواب خود دیدید پنکه ای دارید که در هوای گرم و دم کرده به شما باد خنک می زند، اما صدایی نامطلوب و غیر معمول دارد، تعبیر گفته شده در بالا اتفاق می افتد؟ ولی کسی هست که با سخنان یاوه و گفتار بیهوده خویش سبب تصدیع شما می گردد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب