ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب پنجه

تعبیر خواب پنجه

تعبیر خواب پنجه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پنجه

  • از یک طرف حمایت است.
  • از طرف دیگر مهر و دوستی که هر دو در خواب خوب است.

تعبیر پنجه در پنجه شدن در خواب

اگر در خواب خود ببینید که پنجه در پنجه خویش افکنده اید، خوب نیست به خصوص اگر نشسته و دستها را به زانو حلقه کرده باشید. این حالت در خواب خوب نیست و خواب شما از غم و اندوهی که پیش می آید، خبر می دهد.

در بیداری نیز این حالت نشستن را نمی پسندیم و آن را «زانوی غم به بغل گرفتن» می نامیم.

مشاهده پنجه های باز خودتان یا دیگری در خواب خوب است.

اگر کسی پنجه دست شما را گرفته بود و با محبت و ملایمت میکشید، خوب است.

اگر کسی که دست شما را نوازش می کرد، در خوابتان غریبه بود، کسی به شما کمک می کند و اگر آشنا بود، کسی هست که به شما و کمکتان نیازمند است و آن شخص از بستگان شماست.

تعبیر فشردن پنجه به مبارزه در خواب

اگر کسی پنجه شما را با قدرت و فشار می فشرد و یا می کشید، موردی برای مبارزه و رویارویی پیش می آید.

  • چنانچه کاسب باشید، احتمالا یک رقابت حرفه ای در پیش دارید.
  • اگر کارمند باشید، جنگ قدرت در محیط کار است برای تصاحب و تصدی سمت بهتر و بالاتر از آن نوع که در تمام ادارات و وزارتخانه ها هست.

تعبیر نوازش پنجه در خواب به اغواگری

اگر کسی در خواب پنجه شما را گرفته بود و نوازش می کرد و شما او را نمی دیدید و نمی شناختید، شخصی درصدد اغوای شما برخواهد آمد که باید هشیار باشید تا فریب نخورید.

تعبیر گرفتن انگشت در خواب

  • اگر پنجه کسی را در خواب از انگشت کوچک گرفته بودید، شخصی هست که موی دماغ شما می شود و مزاحمت و دردسر به وجود می آورد.
  • اگر در آن حالت انگشت اشاره اش را گرفته بودید، کسی شما را هدایت و راهنمایی می کند و شما به این هدایت محتاجید. اگر انگشت انگشتری او را گرفته بودید، عشقی سر راهتان قرار می گیرد. عکس این هم صادق است؛ یعنی دیگری انگشت شما را گرفته باشد.

روی هم رفته دیدن پنجه انگشتان در خواب نیکو است؛ مگر آنکه بهم انداخته و زانو را بغل گرفته باشید.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب