ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

4 × 4 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پنبه

تعبیر خواب پنبه

تعبیر خواب پنبه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پنبه در خواب خیر و برکت و خوبی است؛ به اضافه سررشته کارها و پیوند گسستگی ها.

در مورد پنبه معبران اسلامی کمتر نوشته اند که علت آن معلوم نیست.

دیدن پنبه در خواب خوب است؛ این حکم کلی در مورد پنبه است.

فقط مشاهده پنبه در دو حالت خوب نیست.

  • یکی اینکه پنبه سوخته و یا نیم سوخته باشد،
  • دیگر آنکه پنبه چرک و کثیف و آلوده در خواب ببینید

نخستین یعنی پنبه سوخته و نیم سوخته، زیان مالی است؛ به خصوص اگر در خواب احساس کنید که پنبه متعلق به شما بوده و انبار بزرگی از پنبه شما سوخته. این حالت گویای زیان کلی و بزرگ است.
دوم یعنی پنبه چرک و کثیف و آلوده بیماری و رنجوری و کسالت است. حتی اگر ندانید آن پنبه متعلق به کیست، از بیماری و رنجوری خبر می دهد و دیدنش در خواب خوب نیست. در غیر این دو صورت، دیدن پنبه در خواب میمون و مبارک است.

تعبیر تشک پنبه ای در خواب

تشک پنبه ای، زن و همسر نیک نفس و خیرخواه است. پشتی پنبه ای دوستانی هستند که هم دستشان خیر است و هم زبانشان، و در صورت لزوم به یاری و کمک شما می شتابند.

تعبیر مزرعه ی پنبه ای در خواب

دیدن مزرعه ای پر از گل پنبه امید پیروزی و موفقیت است و چیدن گل پنبه گل عشق است، به خصوص برای دختران جوان.

تعبیر غوزه ی پنبه ای در خواب

جمع آوری غوزه های پنبه گردآوری مال است، ولی این مال پاک و منزه نیست و بی زحمت و رنج به دست نمی آید. باید تلاش کنید تا بدون گرفتگی خاطر آن را تصاحب و تملک نمایید.

تعبیر رنگ پنبه در خواب

  • لباس پنبه ای آبرو و احترام است؛ مخصوصا اگر سفید باشد، نیکنامی و شرف است.
  • لباس پنبه ای اگر سبز باشد، فرح و شادی است که به زندگی بیننده خواب وارد می شود.

تعبیر دادن و گرفتن پنیه در خواب

اگر در خواب خود دیدید که پنبه به کسی می دهید، از جانب شما به او خیر و نیکی می رسد و اگر پنبه از کسی بگیرید، این شمایید که از طرف او سود می برید و متمتع می شوید. ریسیدن پنبه تدبیر کارهاست و چنانچه در خواب خود ببینید که پنبه را به نخ تبدیل می کنید، با عقل و تدبیر به کاری اقدام می نمایید که برای شما منفعت همراه می آورد و نتیجه خوب دارد. بافتن پارچه از پنبه نیز همین تعبیر را دارد، روی هم رفته دیدن پنبه در خواب خوب است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب