ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

17 − 10 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پل

تعبیر خواب پل

تعبیر خواب پل

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن پل در خواب خوب است، به شرط آنکه شکسته و ویران نباشد. هرچه پل بزرگتر و محکمتر باشد، بهتر است و به بیننده خواب اعتماد و اطمینان بیشتری می دهد. در بیداری پل، راه یا جاده ای است که بر روی رودخانه یا دره یا پرتگاه زده اند؛ یعنی تا دره و رودخانه و پرتگاه نباشد، پل نمی زنند. وجود پل سبب می شود که بدون غوطه خوردن در آب، یا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خود ادامه دهیم و به زمین محکم و بی خطر برسیم.
در خواب ما نیز پل همین معنی را می رساند و چون در رویای خویش پل ببینیم، باید بدانیم خطری هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به آن ساخته و پرداخته شده است.

حال باید دید بیننده خواب در خواب خویش نسبت به پل چه وضع و موقعیتی دارد.

  • چنانچه در خواب ببینیم از روی یک پل محکم و استوار و بزرگ می گذریم، همانطور که گفته شد، خطری شما را تهدید می کند که بزرگی قدرتمند و کریمی دستتان را می گیرد و از ناحیه خطر عبور می دهد و به سر منزل امنیت می رساند.

تعبیر کلی پل به مرد

پل در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب در مراحل دشوار با او برخورد می کند.

تعبیر پل لرزان در خواب

اگر در خواب به محلی رسیدید که پل سست و لرزانی داشت، خواب شما می گوید کسی که می خواهید به او تکیه کنید، توانایی یاوری شما را ندارد.

شنای خلاف آب

اگر در خواب خود دیدید پل هست، اما شما از راه دیگری می خواهید خود را به آن سوی راه برسانید، خواب شما می گوید دارید خلاف آب شنا می کنید و آگاهانه کمک و محبت دیگران را رد می کنید.

ساختن پل در خواب

اگر در خواب دیدید که خودتان پل می سازید، واسطه محبت و کمک می شوید و دیگران از کمک شما بهره می برند.

تعبیر ایستادن روی پل لرزان

اگر در خواب خود دیدید که روی یک پل لرزان ایستاده اید، در آینده بسیار نزدیک بهار دلهره و تشویش می شوید. زیر پل قرار گرفتن خوب تعبیر نشده، به خصوص اگر در حال فرو ریختن باشد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب