ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب پلو

تعبیر خواب پلو

تعبیر خواب پلو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پلو یا «برنج پخته» حاجت است.

چنانچه در خواب دیدید خودتان از برنج، پلو میپزید و یا دیگری برنج پخته و پیش روی شما نهاده، حاجتتان روا می شود و به آرزویی می رسید که جنبه مالی دارد، نه معنوی.

تعبیر خواب برآورد شدن حاجات با برنج

دادن برنج پخته به دیگران برآوردن نیاز و حاجت ایشان است.

توجه داشته باشید که هدف از پلو انواع برنج پخته است؛ مثل کته، دمی، پلو و چلو. همه اینها برنج پخته اند.

اگر در خواب دیدید که پلو می خورید، بی آنکه بدانید چه کسی پزنده و دهنده آن است، به نعمت و خیر و نیکی می رسید.

تعبیر پلوی زعفرانی در خواب

 اگر در خواب دیدید که روی برنج پلوی شما زعفران ریخته اند و مقداری برنج آلوده و آمیخته به زعفران روی پلو شماست، خوابتان می گوید در راه رسیدن به هدف کامروایانه ای که دارید، دچار رنج و ملال می شوید که زود رفع می گردد.

تعبیر خوردن پلو با مخلفات در خواب

خوردن پلو با ترشی غم و اندوه است؛ یعنی در طریق برآورده شدن حاجتی که دارید، دچار غم و اندوه می شوید.

چنانچه در خواب ببینید پلو را با ماست می خورید، حاجتتان برآورده می شود؛ اما به علتی خشمگین می شوید، زیرا ماست در خواب، خشم تعبیر شده است.

حال آنکه خوردن پلو با دوغ باز هم غم خوردن است.

تعبیر خواب پلو برای دختران مجرد

به هرحال دیدن پلو با برنج پخته در خواب بد نیست و این برای دختران دم بخت بهتر است؛ زیرا اگر دختران جوان در خواب خود ببینند پلو می خورند، یا پلو می پزند و با سر سفرهای نشسته اند که در آن بشقاب های پلو را چیده اند، شوهر می کنند.

تعبیر خواب پلو با شلتوک

اگر در خواب ببینید که پلو می خورید، اما غذای شما شلتوک و ریگ و شن دارد برای شما زحمت به وجود می آورند و کسی هست که خیانت می کند و دروغ می گوید.

خوردن پلو در خواب با مرغ بهتر از خوردن آن با گوشت است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب