ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

چهار + هفده =

بستن
بستن

تعبیر خواب پله، پلکان

تعبیر خواب پله، پلکان

تعبیر خواب پله، پلکان

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پله در زندگی و در بیداری وسیله ای است که ما را از محلی پست به جایی مرتفع می رساند. از گودال به بالا می آورد و از کف حیاط خانه به بام هدایت می کند؛ همه چیزهایی که می توانند وسیله ترقی و تعالی ما قرار بگیرند و در جامعه موجب تشخص باشند، در خوابها به شکل پله ظاهر می شوند؛ از جمله پول، تحصیلات علمی، هنر، هوش و فراست ذاتی، نسب و پیوندهای خانوادگی و غیره.

معبران شرقی در مورد پله و پلکان با معبران مغرب زمین که به شدت تحت تأثیر عقاید مدرن قرار گرفته اند، هم عقیده نیستند؛ اما این به برداشتهای ما نسبت به اشیاء ارتباط می یابد.

تعبیر دیدن پله در خواب

چنانچه در خواب پله و یا پلکان ببینیم، با توجه به وضع و موقعیتی که داریم، خودمان بهتر می توانیم تشخیص دهیم که خواب ما از کدام وسیله صحبت می کند و نشانی می دهد. چنانچه در خواب خود ببینیم بالای پلکان هستیم، خواب می گوید که ترفی می کنیم و پیشرفت حاصل می نماییم و اگر در خواب دیدیم از پله فرو می آییم، تنزل و تخفیف مقام پیدا میکنیم.

تعبیر دیدن پله تاریک در خواب

اگر پله در جایی تاریک قرار داشت، خواب ما مشکلات راه را نشان می دهد و اگر پله سست و لرزان بود، فقدان اراده و همت است.

تعبیر دیدن پله پیچ در پیچ در خواب

پله باریک و طولانی، پله پیچ پیچ – پلکانی که بعضی از پله هایش خراب شده و افتاده باشد، نشان دهنده صعوبت راهی است که در پیش دارید و اینکه ناگزیر باید وقت زیادی صرف کنید و رنج بسیار بکشید تا به مقصود برسید.

تعبیر دیدن نرده های پلکان در خواب

نرده های اطراف پلکان فرزندان و دوستان بیننده خواب می توانند باشند. می دانیم که هنگام بالا رفتن از پله بر طارمی و نرده های اطراف دست می نهیم و تکیه می کنیم. در زندگی نیز چنین است. اگر فرزندان رشید داشته باشیم، بر ایشان متکی هستیم و اگر فرزند آنچنانی نداشته باشیم، روی دوستان خویش حساب می کنیم. به همین علت طارمی و نرده های اطراف پله را به دوستان و فرزندان تعبیر کرده اند.

تعبیر دیدن بالا و پایین پله در خواب

چنانچه از پله ای بالا می رفتید یا پایین می آمدید که در خواب شما یک طرف طارمی داشت و طرف دیگر پرتگاه بود، خواب می گوید اگر به تکیه گاه و امید و حمایت کننده نداشته باشید، سقوط می کنید و این سقوط مهیب خواهد بود.

در این حالت اگر دیدید به طارمی چنگ زده و آن را محکم گرفته اید، خواب شما می گوید دوستانتان به کمک شما می شتابند و چنانچه فرزندان رشید وبزرگ دارید، آنها پشت و حامی شما خواهند بود.

برای زنان طارمی و نرده پله ها، شوهر و فرزندان هستند.

داستانی زیبا از خواب پله

دو سه ماه قبل یعنی در اواخر زمستان خانم جوانی همراه زنی سالمند نزد من (منوچهر مطیعی تهرانی معبر کتاب تعبیر خواب) آمد و برای خوابی که دیده بود، تعبیر خواست.

او گفت: “در خواب دیدم مثل بچه ها روی طارمی پلکان خودمان سوار شده ام و سرسره بازی می کنم. یکبار چنان سر خوردم و پایین آمدم که در عالم خواب خطر را حس کردم؛ اما هرچه کوشیدم، نتوانستم سرعت خویش را کنترل کنم و در نتیجه سقوط کردم و وسط هال چنان به زمین افتادم که جیغ کشیدم و از خواب بیدار شدم. یک هفته از آن شب میگذرد و من سخت متوحش هستم، بیم دارم فاجعه ای اتفاق بیفتد.

تعبیر خواب پله در داستان فوق

به او گفتم: “آن طارمی و نرده پلکان شوهر شماست؛ زندگی خانوادگی شماست. خواب شما می گوید که با سبکسری و نادانی زندگی خانوادگی و شوهرتان را به بازی می گیرید و کارتان به جایی می رسد که راه بازگشت و توقف به رویتان بسته می شود و بالمال سقوط می کنید. از هم اکنون مراقب و هوشیار باشید تا از فاجعه جلوگیری کنید.”

دو خانم زیر چادر نجوا کردند و بعد زن جوان به گریه افتاد و از اطاق بیرون دوید. از خانم مسن علت را پرسیدم.

او گفت:او خواهرزاده من است. مادرش را در کودکی از دست داد و من بزرگش کرده ام. آنچه شما به عنوان پیشگویی گفتید، اتفاق افتاده و او به همان علل، یعنی سبکسری کودکانه اندیشیدن، هوس های نامعقول داشتن، تفاخر و غرور بی علت نشان دادن، از شوهرش جدا شده. به زبان دیگر مرد بیچاره عاجز شد و او را طلاق داد و به حکم دادگاه تنها پسرشان را نیز از او گرفت و از اینجا به نقطه ای خیلی دور مهاجرت کرد و رفت.

ملاحظه می کنید که طارمی در خواب برای زن شوهر است و لاغیر، اما برای مرد زن نیست. زیرا على القاعده زن به مرد متکی است و مرد به زن چنین اتکایی ندارد؛ مگر در مورد استثنایی که حکم کلی نمی پذیرد.

تعبیر دیدن پایین آمدن با شتاب در خواب

چنانچه در خواب خود دیدید به سرعت و شتاب از پلهای بالا رفتید و آنجا چیزی را که می خواستید نیافتید، خواب شما از بیهودگی تلاشی که می کنید، حرف می زند و اینکه از زحمات خود سودی نمی برید و ناگزیر باید کار را از نو شروع کنید.

تعبیر دیدن پله بی نهایت در خواب

دیدن پله بی نهایت که تا اعماق آسمان ادامه داشته باشد، نیکو خوابی نیست و بهتر اینکه از چنین پلهای بالا نروید

تعبیر دیدن پله به فریب خوردن

اگر بالای پله بودید و به دعوت و اشاره کسی پایین آمدید، فریب می خورید و زیان می بینید و اگر پایین بودید و به دعوت و اشاره کسی بالا رفتید، باز هم فریب می خورید؛ اما زیان نمی بینید.

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب