ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

15 − یک =

بستن
بستن

تعبیر خواب پشم

تعبیر خواب پشم

تعبیر خواب پشم

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن پشم در خواب نیکو است و میمنت دارد. پشم ارزنده ترین محصولی است که از گوسفند عاید ما می شود و از نعمات الهی محسوب می گردد، لذا نمی تواند بد باشد.

پشم را در خواب معبران روزی و نعمت تعبیر کرده اند و به وجهی دیگر اندوخته و پولی است که زائد بر خرج روزانه کنار نهاده ایم.

تعبیر خواب داشتن، خریدن و هدیه پشم

داشتن پشم و خریدن و هدیه گرفتن پشم در خواب کسب مال و تحصیل روزی و نعمت فراوان است، به همان مقدار پشم که در خواب خود دیده اید.

  • اگر مختصری پشم در بقچه یا جایی دیگر داشته باشید، پول و نعمت مختصری نصیبتان می گردد.
  • اگر مدل های بزرگ پشم را در خواب خود دیدید که روی هم چیده اید و دانستید که همه آنها به خودتان تعلق دارد، مال هنگفتی به چنگ می آورید.

تعبیر خواب طناب پشمی

رسن با طناب پشمی در خواب پیچیدگی کارها از نظر مالی است. چنانچه در خواب کسی از پشم طناب می بافد، نشان آن است که در کار او نوعی گره و آشفتگی پدید می آید.

  • اگر احساس کردید آن طناب به شما تعلق دارد، یا آن کس طناب را برای شما می باشد و یا اینکه اصلا خودتان بافنده چنین طنابی از پشم هستید، گرفتگی و گره کار به شما ارتباط می یابد.

اگر در خواب پشم نبافته ببینید، بهتر است تا پشم بافته شده می باشد.

چنانچه در خواب ببینید مقداری پشم از دکانی خریده اید یا از طریق دیگر به دست آورده اید، همانطور که گفته اصیل مال حلال است و آن مالی  حلال بدون خدشه و غش است.

تعبیر بافتن پشم به شغل

اگر کسی مقداری پشم به شما داد که ببافید، شما را به کاری سرگرم می کند و شغلی در اختیارتان قرار می دهد که سودبخش است.

بافتن نخ از پشم رشته امید است که به پول و ثروت منتهی می گردد؛ طناب و رسن این تعبیر را ندارند.

تعبیر پشم در خواب دختر جوان

اگر دختر جوانی در خواب خود ببیند که درک می ریسد، خواب او می گوید که شوهر می کند و چنانچه ببیند از پشم پارچه می بافد، شوهری پولدار و منعم نصیب او می شود.

تعبیر خواب بستری از پشم

بستر پشمی و تشکی که از پشم درست شده باشد، زن و همسر پولدار است و این خواب نیکو است.

  • اگر مرد جوان و مجردی چنین خوابی ببیند، خواب او خبر می دهد که زنی پولدار و صاحب دولت نصیب او می گردد.
  • اگر دختر ببیند لحافی از پشم دارد که به روی خود کشیده و یا زیر بغل و در دست گرفته، خواب او از شوهری پولدار خبر می دهد.
  • اگر زنی در خواب خود ببیند که تشک یا لحاف و یا پشتی خود را شکافته و می خواهد از پشم پر کند و مجددا بدوزد، شوهرش به وسیله و به کمک او پولدار می شود.

اگر جوانی در خواب ببیند که یک گونی یا یک عدل پشم دارد، پولدار می شود.

از دست دادن پول با خواب پشم

چنانچه در خواب ببینید پشم را می سوزانید و یا دور می ریزید، خواب شما خبر می دهد که مال خود را از بین می برید و زیان می بینید.

اگر در خواب خود ببینید که پشم را گلوله می کنید و گلوله های پشمی را پرتاب می نمایید و یا می افکنید، تعبیر این است که پول خود را به بیهودگی خرج می کنید و در نتیجه از دست می دهید.

پشم حیوانات در خواب

  • اگر در خواب خود ببینید گوسفندی دارید که پشم آن حیوان را قیچی می کنید، اگر گوسفند ماده باشد، زنی به شما سود می رساند.
  • اگر قوچ باشد، از ناحیه کسی سود می برید که او دهنده نیست، بلکه شما گیرنده اید. همین تعبیر است اگر آن حیوان بز باشد.

گرفتاری مالی با خواب پشم

اگر ببینید که بدن خودتان در خواب مثل گوسفند پشم درآورده به شدت گرفتاری مالی پیدا می کنید و به هر صورت پول برایتان ملال آور می گردد، به طوری که ممکن است آبرویتان مورد مخاطره قرار بگیرد و مضحکه مردم بشوید. پشم چرک و کثیف در خواب زیان مالی است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

  1. پری - 2021/08/03 - 11:24 ق.ظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب