ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

سه × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب پر

تعبیر خواب پر

تعبیر خواب پر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

منظور ما از پر، پوششی است که پرندگان دارند، نه بال که به وسیله آن پرواز ممکن می شود.

دیدن پر در خواب، بد نیست و چنانچه در خواب خود دیدید مقداری پر دارید، به رفاه می رسید؛ اما رفاهی دست و پاگیر، رفاهی مثل خود پر سبک و غیر مستقر که به اندک نسیم خلاف، متزلزل و پریشان می گردد.

پر منظور پری است که در بالشی میریزیم مانند پر مرغ و یا پرقو،

چنانچه در خواب خود ببینید مقداری پر دارید و این پر را جایی انباشته و نهاده اید خوابتان می گوید به پول و رفاهی می رسید که چون پر، حفظ و نگهداریش دشوار است. آن طور که وقتی پر به سر و دست و لباستان بچسبد، جدا کردن پر از لای مو و لباس مشکل می شود، حفظ و نگهداری ثروت و رفاه تحصیل شده بیننده خواب نیز به سخ امکان می یابد.

تعبیر ریختن پر در خواب

اگر در خواب خود ببینید که پر داشته اید، اما احساس کنید که پرهای شما ریخته و با در حال ریختن است، نگران آن باشید که به شما زیان مالی وارد می آید و یا کسانی بر حیثیت و آبروی شما لطمه می زنند.

داشتن بال و پر در خواب

اگر در خواب دیدید که بال و پر دارید، خواب شما می گوید امکانات شما فزونی می یابد و به انجام اموری که قبلا قدرت انجام آنها را نداشتید، توانا می شوید.

اگر در خواب دیدید که بال دارید و به کمک آن اینجا و آنجا می روید، خواب شما از مسافرت خبر می دهد.

اگر دیدید که مانند مرغ بال و پر درآورده اید، نشان آن است که به بزرگی می رسید؛ البته در حد شغل و سمتی که دارید.

به هر حال دیدن پر در خواب خوب است به خصوص اگر سفید باشد و این چنین پر گویای امکانات و آبروی بیننده خواب است.

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب