ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

دو × 3 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پرپهن یا خرفه

تعبیر خواب پرپهن یا خرفه

تعبیر خواب پرپهن یا خرفه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پرپهن در لغت به معنی خرفه می باشد و خرفه هم نوعی سبزی است که بیشتر وحشی می روید و مأکول است. البته به ندرت ممکن است در خواب خویش خرفه و یا پرپهن ببینیم و به درستی در همان عامل خواب تشخیص دهیم که آن خرفه است؛

خرفه  و سبزی

اما اگر دیدیم، حکم دیگر سبزی ها را دارد و به نوشته معبران پیشین دیدنش نشان فکر و خیال است و خوردن و داشتن آن دلیل غصه و نگرانی.

گرفتن خرفه در خواب

اگر کسی در خواب خرفه به شما داد و شما آن را شناختید و یا دهنده تصریح کرد که آنچه می دهد پرپهن یا خرفه است، موجبی پیدا می شود که برای شما اندوه و غصه به وجود می آورد، ولی اگر در خواب خرفه اهدایی را نگرفتید و یا گرفتید و دور ریختید، نیکو است؛ چون از غم و غصه رهایی می یابید.

چیدن خرفه در خواب

چیدن و دادن پرپهن و یا خرفه به دیگران همین تعبیر را دارد، به این معنی که شما برای آنها غم و غصه به وجود می آورید و اگر در سفره بود، بین زن و شوهر اختلاف منجر به کدورت پیدا می شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب