ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

7 + 8 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پرواز

تعبیر خواب پرواز

تعبیر خواب پرواز

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

زیاد در خواب می بینیم که در هوا از جایی به جای دیگر می رویم. اگر بال و پر داشته باشیم که مختصری در قسمت پر گفته شد و چنانچه پر و بال نداشته باشیم و تنها با جسم خویش جابه جا شویم، همین پروازی است که مورد نظر ماست.
 
در مورد پرواز معبران خیلی چیزها نوشته اند که در زندگی امروز ما با این نحوه زندگی و طرز تفکر که داریم، تطبیق نمیکند و درست به نظر نمی آید.
 
شاید در گذشته که سفرها به سختی و با تحمل مشقت زیاد انجام می گرفت و زنذگرفتن و ازدواج به همان نسبت آسان بود، این مطالب کاملا درست می توانست باشد اما  امروز که سفر کردن و از یک گوشه جهان به گوشه دیگر رفتن آسان است و ازدواج و زن گرفتن با وجود هزار جور قید و بند دست و پاگیر و مشکل، گفته آنها صحیح نیست.
 
((مجلس)) رحمه الله علیه تقریبا پریدن را سفر کردن دانسته، ولی با توجه به تئوری های خواب و نقشی که ضمیر ناخودآگاه ما در تجلی خوابها دارد، پرواز دگرگونی و تمایل بیننده خواب به یافتن مفر نجات و رهایی از تنگناها است. 

روی هم رفته پرواز در خواب نیکو است، مگر اینکه مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید.

  • این حالت را معبران سفر ابدی تشخیص داده اند.
  • اینکه در حد ملایمتر خطری جدی حیات بیننده خواب را تهدید می کند.

انواع دیگر پریدن خوب است و بیشتر سفر کردن تعبیر شده و یا زن گرفتن.

اگر در خواب خود دیدید که پرواز می کنید و از جایی بر می خیزید و به آرامی جایی دیگر فرود می آیید، دگرگونی و تحولی در زندگی شما پدید می آید که مطلوب و دلخواه است.
اگر جای سبز و خرمی فرود آمدید، از این تحول و دگرگونی سود می برید. اگر در باغ فرود آمدید و یا بر بالای باغی پرواز می کردید، زنی در زندگی شما پیدا می شود که تحول ایجاد میکند.

تعبیر پرواز به عشق

دختران و پسران جوان با دیدن چنین خوابی باید منتظر عشق و ازدواج باشند. به خصوص مردان مجرد اگر در پرواز خود به باغ بنشینند، عاشق می شوند و ازدواج می کنند.
 
پرواز در شب تحولی است آمیخته به اندوه و غم و سفری است که خستگی و رنج دارد و سود ندارد.
 
گاه در خواب خود می بینید که پرواز می کنید، اما می خواهید خود را به لبه دیوار و یا بالای برج و یا نقطه مرتفع دیگری برسانید و هر چه تلاش می کنید، نمی توانید. این نشانه آن است که در تحولات آینده زندگی، برای رسیدن به هدفهای تعیین شده، دچار مشکل و سختی می شوید؛ اما نمی رسید. این بزرگی خواهی و بلندپروازی شما را می رساند؛ جایی که بیش از حد توان و پرواز شماست.

پرواز و سقوط در خواب

«مجلسی» نوشته اگر کسی ببیند که حین پرواز در خواب به زمین بیافتد، زن خود را طلاق می دهد و زنی دیگر می گیرد، اما سقوط در خواب نمایانگر سقوط حرفه ای و شغلی است، نه جدایی با همسر.
این خواب گویای این واقعیت می تواند باشد که برای دگرگونی و ایجاد تحول با ناکامی روبرو می شوید. مجموعا دیدن پرواز در خواب بد نیست و بهبود امور را نوید می دهد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب