ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب پرتقال

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروایی است.

پرتقال میوه ای است خوشبو و خوش طعم که هم به چشم خوش می آید و هم به کام در این صورت نمی تواند در خوابهای ما بد باشد. 
معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته اند، اما به یقین کام است و فرزند خوب. به خصوص اگر در دست داشته باشید و آن بازی کنید و یا بخورید و شیرینی آن را بیش از ترشی اش حس کنید. به نظر من (منوچهر مطیعی) پرتقال را اگر در دست داشته باشید و بازی کنید و یا به آن بنگرید، فرزند است و چنانچه بخورید کام است.

یک جعبه پرتقال در خواب

اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید، مالی است که نصیب شما می شود. مثلا در خواب ببینید که یک جعبه پرتقال خریده اید و به خانه می برید؛ این خواب می گوید پولی نصیب می برید و اگر تعداد اندکی باشد، فرزندان شما هستند.

پرتقال لک دار در خواب

در خواب مشاهده پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست، چه که از بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شما حرف می زند و اگر فرزند ندارید، یکی از نزدیکان و عزیزان شما بیمار می شود و یا مختصر گرفتاری پیدا میکند.

در خواب دیدن پرتقال کال و سبز بهتر از مشاهده پرتقال زرد است.

اگر در خواب دیدید که پرتقال می خرید و یک یک بر می دارید و در پاکت می نهید، موردی پیش می آید که شما ناگزیر می شوید چیزهایی یا کسانی را امتیاز بدهید. در حقیقت مجبور به انتخاب می شوید. اگر در خواب دیدید که پرتقال می فروشید، یک معامله پولی انجام می دهید.
 
دیدن درخت پرتقال در خانه خوب است، چون خواب شما می گوید خانواده را گرد خود جمع می کنید، به خصوص اگر آن درخت سرسبز و پربار باشد.

پخش شدن پرتقال ها روی زمین

اگر در خواب پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند، حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند.

جمع کردن پرتقال ها از روی زمین

اگر دیدید پرتقال ها را از روی زمین جمع می کنید و یا از درخت می کنید، خوب است؛ چون سبب اجتماع عزیزان خود می شوید و همه را در کانونی گرد می آورید.
 
به هرحال دیدن پرتقال در خواب شیرینی کام است، مخصوصا اگر ترش نباشد، خیلی بهتر است؛ زیرا ترشی در خواب خوب نیست.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب