ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

2 × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب پاچه

تعبیر خواب پاچه

تعبیر خواب پاچه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

کسانی هستند که پاچه دوست نمی دارند و اصلا نمی خورند. نه خوردن آن را دوست دارند و نه مشاهده پاچه خوردن دیگران را می پسندند و تحمل می کنند. اینها اگر در خواب خود ببینند که پاچه می خورند و یا شاهد پاچه خوردن دیگران هستند، حادثه ای نامطلوب و ناخوشایند در پیش دارند، ولی این حادثه چندان زیان بخش و آزار رساننده نیست.
 
آنها که معمولا پاچه می خورند و مشاهده پاچه خوردن دیگران نیز در آنها  کراهت ایجاد نمی کند، اگر در خواب خود ببینند که پاچه می خورند، خواب آنها قابل تعبیر است و این تعبیر بستگی دارد به نوع پاچه و نحوه خوردن آن.

تعبیر خوردن پاچه گوسفند در خواب

اگر کسی در خواب خود ببیند که پاچه گوسفند می خورد، از چیزی متمتع میشود، جنبه مالی دارد و نعمتی به او می رسد. نعمت به اندازه همان مقدار پاچه که خوردن پیش روی دارد.

تعبیر خوردن پاچه گاو در خواب

اگر کسی ببیند که پاچه گاو می خورد، فراخی معاش و زیادتی رزق و روزی برای او پیش می آید و به آنچه که دارد، افزوده می شود. چنانچه بیننده خواب تهیدست باشد، به رفاه و نعمت و پول می رسد و اگر مالدار است، مال او افزون می گردد در خواب خوردن پاچه گاو خیلی خوب است.

تعبیر خوردن پاچه شتر در خواب

خوردن پاچه شتر در خواب نشانه ای است از سفر و اینکه بیننده خواب به مسافرتی سودبخش می رود و با پول بر می گردد.
 
خوردن پاچه پخته مجموعه در خواب خوب است. در مورد پاچه جنبه بد آن این است که در خواب ببینیم پاچه نپخته و خام می خوریم.
 
خوردن پاچه نپخته و خام و یا همراه داشتن آن تجاوز به مال دیگران و بهره مندی از چیزی است که به شما تعلق ندارد و خودتان به نادرستی کاری که می کنید، آگاهید.

معبران اسلامی نوشته اند خوردن پاچه خام و نپخته خوردن مال ایتام است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

مطالب مرتبط


اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب