ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پالتو

تعبیر خواب پالتو

تعبیر خواب پالتو

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پالتو برای مردان متأهل، همسر و برای جوانان، خانواده است. برای دختران جوان، نوید شوهر و تشکیل کانون گرم خانوادگی است.

اگر در خواب خود دیدید پالتوی نو و خوبی پوشیده اید، از جانب خانواده آسودگی و فراغت خاطر تحصیل می کنید و اگر دختر جوانی در خواب خود ببیند که پالتوی شیکی پوشیده، نوید این است که در آینده ای نزدیک شوهر میکند.

تعبیر خواب پوشیدن پالتو در تابستان

اگر در خواب خود دیدید که در تابستان و گرمای هوا، پالتو پوشیده اید، نشان آن است که در روزهای آینده زیان می بینید و این کار را خودتان می کنید.

اگر زنی در خواب خود ببیند که پالتوی شیکی پوشیده، نزد شوهرش معزز و محترم خواهد شد.

تعبیر دادن و گرفتن پالتو در خواب

اگر در خواب پالتویی به کسی دادید، او را حمایت می کنید و چنانچه پالتو بگیرید، از جانب دهنده پالتو حمایت می شوید و این خواب نیکویی است.

پالتوی پاره، غم و غصه و ناراحتی خیال از جانب خانواده و شغل است.

تعبیر چرک و کثیف بودن پالتو

اگر دیدید پالتوی شما در خواب چرک و کثیف و آلوده است، احتمالا همسرتان بیمار می شود و یا از شما آزردگی دارد که این آزردگی را در دل نگه داشته و افشاء نمی کند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب