ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پالان

تعبیر خواب پالان

تعبیر خواب پالان

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پالان، زینی است که از جنس پارچه ضخیم و کاه فراهم می آورند و بر پشت الاغ می نهند و گاله را بر آن می آویزند. وجود پالان سبب می شود که هم صاحب الاغ بتواند بر حیوان بنشیند و هم گاله استوار بماند و با تعادل و توازن از دو طرف آویخته گردد. این وسیله در زندگی امروز ما نقشی ندارد و چه بسیار مردم آن را نمی شناسند و اصلا ندیده اند، ولی ممکن است که در خواب خود پالان ببینیم.
 
معبران سنتی و اسلامی، پالان را به زن تعبیر کرده اند. این کاملا درست است، ولی به ظاهر کمی نامتناسب جلوه می کند. اگر به یاد بیاورید در زبان فارسی اصطلاحی داریم که میگویند “فلانی پالانش کج است” یعنی فلان شخص، چه زن و چه مرد، با اشخاص ناباب و زنان و مردان نامحرم حشر و نشر دارد. در این صورت می بینیم که بین زن و پالان چه رابطه ای هست که ریشه در سنتها و عقاید و برداشتهای عقیدتی و اجتماعی دارد.

تعبیر پالان در خواب به زن

چنانچه کسی پالان در خواب ببیند سر و کارش با یک زن می افتد.
  • داشتن پالان نو، مصاحبت با زنی است، خوبرو و خوش خلق.
  • پالان کهنه، زنی است که کید و تزویر دارد و موجب ملال و آزردگی شوهر خود می شود.
  • پالان پاره، زن بددهن و خطرناک است که رسوایی و بدنامی می آورد.
  • گم کردن پالان، زیان مالی است.
  • خریدن پالان، زن گرفتن و ازدواج است.
  • فروش پالان، طلاق و جدایی بین زن و مرد می باشد.

تعبیر حمل پالان در خواب

اگر در خواب خود ببینید که پالانی را با خود می برید، بی آنکه الاغی همراه داشته باشد زنی به شما آسیب می رساند و رنجتان می دهد و اگر بیننده خواب زن نداشته باشد، می تواند یک زن بیگانه باشد.
 
 اگر مردی در خواب ببیند که پالانی دارد و آن را می بخشد و یا می فروشد، بین او و همسرش اختلاف می افتد و از یکدیگر جدا می شوند. برای زن نیز این خواب همان تعبیر را دارد. 

برای جوانان خریدن پالان، عشق و ازدواج است.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب