ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب پاشنه

تعبیر خواب پاشنه

تعبیر خواب پاشنه

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

پاشنه پا در خواب به طور کلی نشان نظام کارها و استحکام امور زندگی خواب بیننده است.
 
چنانچه در خواب بینید پاشنه پای شما مجروح است، در صورتی که در بیداری پای سالمی داشته باشید، نشان آن است که از انجام کاری پشیمان می شوید.
 
اگر در خواب خود ببینید که پاشنه پای شما چنان شکسته که از رفتن باز مانده اید، خواب شما می گوید در آینده نزدیک، کاری ناصواب می کنید که ندامت می آورد، شماتت و ملایمت می شنوید. 

تعبیر بیرون بودن پاشنه از کفش

چنانچه در خواب خود ببینید پاشنه پای شما از کفش با جوراب بیرون است,خواب شما می گوید در محیط شغلی، چه اداری و کارمند باشید و چه کاسب و تاجر، چشمهایی مراقب شماست و خوب و بد و زشت و زیبای شما را زیر نظر دارند.
 
اگر در خواب خود ببینید که پاشنه پای شما سالم و محکم و قوی است، خواب نیکویی دیده اید؛ زیرا به شما نوید می دهد که در کارهایتان مسلط می شوید و با قدرت عمل می کنید.

تعبیر نداشتن پاشنه پا در خواب

اگر در خواب مشاهده کردید که پاشنه پا ندارید و پاشنه شما را یک حیوان درنده مثل سگ گاز گرفته و خورده، چنانچه کاسب باشید، متضرر می شوید و اگر کارمند باشید کار یا مالی را از دست می دهید.

تعبیر خواب چسبیدن چیزی به پاشنه پا

اگر چیزی به پاشنه پای شما چسبیده بود که در راه رفتن مزاحمت ایجاد می کرد، سر زبان مردم می افتید و پشت سرتان حرف می زنند.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب