ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب وانت

تعبیر خواب وانت

تعبیر دیدن وانت در خواب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

وانت شخصیت شما نیست. هویت شما هم نیست، اما وانت شما خود شماست. وانت زندگی خصوصی و شخصی است.

تعبیر خواب سوار شدن بر وانت

اگر در خواب خود ببینید سوار وانت هستید، می دانید آن وانت متعلق به شماست و در یک جاده خارج شهر رانندگی میکنید و حین رانندگی به مناظر اطراف و آدمها و اتومبیل هایی که میگذرند، نگاه میکنید، نشان آن است که با خودتان تنها هستید. آسوده و فارغ زندگی را سپری می کنید. مشکلی برایتان به وجود نمی آید و هنوز هم نیامده است.

تعبیر خواب بار پشت وانت

اگر در خواب ببینید در وانت نشسته اید و رانندگی می کنید و پشت آن بار زده اید، خواب شما می گوید وظایفی به اندازه باری که در وانت زده اید، به عهده گرفته اید و یا در روزهای آینده به عهده خواهید گرفت.

  • اگر بار وانت انبوه و فشرده باشد، وظایف شما سنگین است و اگر مختصر و اندک باشد، وظایف سبک و قابل تحملی دارید.

حسرت زندگی خصوصی دیگران با خواب وانت

اگر در وانت سوار بودید و دیدید دیگری رانندگی می کند، و اگر احساس کنید وانت به خودتان تعلق دارد، به جایی می رسید که دیگری باید شما را اداره کند و دستتان را بگیرد. اگر وانت متعلق به شما نباشد، حسرت زندگی خصوصی و آرام دیگران را می خورید. حسادت می ورزید، غبطه می خورید.

تعبیر خواب چراغ های روشن وانت

اگر در وانت بودید و دیدید افق روشن و چراغ های وانت شما نیز روشن است، آینده ای خوب انتظار شما را می کشد.

  • ولی اگر چراغ ها خاموش و افق نیز تاریک بود، آینده شما تعریفی ندارد. سختی و ظلمت منتظر رسیدن شماست تا وقت موعود شما را در بربگیرد.

تعبیر خواب دور شدن از تاریکی با وانت

اگر در وانت بودید و دیدید فضای پشت سرتان تاریک شده و شما از تاریکی دور می شوید، خوب است. چون خواب شما می گوید سختی ها را پشت سر می نهید.

  • اگر شرایط معکوس باشد و هر چه پیش بروید از روشنایی دور شوید و به تاریکی نزدیک گردید، تعبیر خواب شما بد خواهد بود.

سوار شدن افراد پشت وانت در خواب

اگر در خواب ببینید در وانت رانندگی می کنید، اما عده ای را پشت آن و محل بار سوار کرده اید، نشان آن است که عده ای بیکاره و مفتخور و ولنگار زندگی خصوصی شما را مورد سوء استفاده قرار می دهند و انگل می شوند.

روی هم رفته وانت “بودن” خودشماست. فعل بودن زندگی شماست؛ منهای اخلاقیات

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب